Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Πολωνία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Ο δικτυακός τόπος του πολωνικού μητρώου αφερεγγυότητας (rejestr podmiotów w upadłości) θεωρείται τμήμα του εθνικού δικαστικού μητρώου (Krajowy Rejestr Sądowy). Περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες για τις εταιρείες με αυτές που περιέχονται συνήθως στο εθνικό δικαστικό μητρώο, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με:

  • Εταιρείες
  • Ιδρύματα
  • Ενώσεις
  • Άλλες οντότητες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση

Το μητρώο περιέχει επίσης τις ημερομηνίες και το συγκεκριμένο περιεχόμενο των κηρύξεων σε πτώχευση.

Αρμόδιο για την τήρηση και τη διαχείριση του μητρώου αφερεγγυότητας είναι το πολωνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι πληροφορίες διατίθενται στα πολωνικά και εν μέρει στα αγγλικά.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας

Από την 1η Απριλίου 2009, το πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας περιλαμβάνει ένα νέο εργαλείο αναζήτησης, το οποίο επιτρέπει την αναζήτηση των οντοτήτων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, καθώς και άλλων πληροφοριών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.