Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Πορτογαλία

Στη σελίδα αυτή παρέχεται σύντομη εισαγωγή στο μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο αφερεγγυότητας;

Το ηλεκτρονικό μητρώο αφερεγγυότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τον αριθμό της διαδικασίας αφερεγγυότητας
  • τα στοιχεία του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου έχει εισαχθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας
  • τα στοιχεία του αφερέγγυου προσώπου
  • τα στοιχεία του διαχειριστή αφερεγγυότητας
  • την προθεσμία για την αναγγελία απαιτήσεων
  • την ημερομηνία κήρυξης της αφερεγγυότητας

Το ηλεκτρονικό μητρώο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας (βλ. κατωτέρω ).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας είναι δωρεάν.

Νομοθεσία που διέπει το μητρώο αφερεγγυότητας

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας ρυθμίζεται από το άρθρο 38 του κώδικα αφερεγγυότητας και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 53/2004 της 18ης Μαρτίου 2004, όπως έχει τροποποιηθεί.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.