Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν μητρώα αφερεγγυότητας και πτωχεύσεων για τα οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διασύνδεσης των εν λόγω μητρώων ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων από ένα κεντρικό σημείο.

Τα εν λόγω μητρώα καταγράφουν, αναλύουν και τηρούν πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις αφερεγγυότητας, και καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στο κοινό, αν και με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη χώρα:

  • Κράτη που τηρούν ειδικά μητρώα αφερεγγυότητας: τα κράτη αυτά δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα στάδια των διαδικασιών αφερεγγυότητας και τα μέρη των εν λόγω διαδικασιών.
  • Κράτη που δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις αφερεγγυότητας μέσω άλλων μητρώων: η κατάσταση διαφοροποιείται. Ορισμένα κράτη δημοσιεύουν μόνο την επωνυμία και το καθεστώς της εταιρείας, ενώ άλλα περιλαμβάνουν και πληροφορίες σχετικά με όλα τα στάδια των διαδικασιών.

Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Ενιαία αναζήτηση

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να αναζητήσετε –σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ– στα εθνικά μητρώα αφερεγγυότητας:

  • πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας
  • έγγραφα σχετικά με οφειλέτες

Αναζήτηση στα εθνικά μητρώα

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που μπορείτε να βρείτε στα μητρώα αυτά θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν.

Προς το παρόν, η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες της ΕΕ. Το σύστημα διασύνδεσης περιλαμβάνει, κατά τρόπο εναρμονισμένο, ένα προκαθορισμένο σύνολο πληροφοριών («υποχρεωτικές πληροφορίες») σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας οπουδήποτε και αν έχουν κινηθεί στην ΕΕ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αφερεγγυότητα/πτώχευση

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/03/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.