Faillissements- en insolventieregisters

Países Bajos

Deze pagina geeft een korte inleiding op het Nederlandse insolventieregister.

Contenido facilitado por
Países Bajos

Welke gegevens bevat het Nederlandse insolventieregister?

Nederland kent vijf soorten insolventieprocedure:

 • Faillissement
 • Surseance van betaling (ook wel ‘uitstel van betaling’)
 • Schuldsanering van natuurlijke personen
 • Openbare akkoordprocedure buiten faillissement
 • Besloten akkoordprocedure buiten faillissement

De rechtbanken zijn verantwoordelijk voor de beslissingen over deze soorten insolventieprocedure. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het (geautomatiseerd) doorgeven van bekendmakingen ten aanzien van deze insolventieprocedures aan de Raad voor de rechtspraak. Alleen voor de besloten akkoordprocedure buiten faillissement worden geen bekendmakingen gedaan, vanwege het besloten karakter. De Raad voor de rechtspraak gebruikt de bekendmakingen voor het Centraal Insolventieregister (CIR).

Het CIR bevat alle gegevens van gepubliceerde insolventiebekendmakingen, waaronder:

 • Persoonsgegevens
 • Handelsnamen
 • KvK-nummers
 • Gegevens van curatoren en bewindvoerders
 • Alle voorafgaande bekendmakingen

Voor de surseance van betaling en de schuldsanering houden de rechtbanken deze gegevens daarnaast bij in hun eigen registers.

Disclaimer van het Nederlandse insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister bevat gegevens over faillissement, surseance van betaling, schuldsanering van natuurlijke personen (particulieren) en openbare akkoordprocedure buiten faillissement, die zijn doorgegeven door de verschillende rechtbanken.

Is de toegang tot het Nederlandse insolventieregister kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Er gelden geen beperkingen voor de online toegang tot het CIR.

Voor zakelijke gebruikers is een webservice beschikbaar, zodat de gebruiker sneller op de hoogte geraakt van de meest recente publicaties uit het register.

Hoe kunnen opzoekingen in het Nederlandse insolventieregister worden verricht?

Naar natuurlijke personen kan alleen worden gezocht op:

 • Naam en geboortedatum
 • Naam, postcode en huisnummer
 • Geboortedatum, postcode en huisnummer

Naar rechtspersonen/handelsnamen kan gezocht worden op:

 • Naam van de rechtspersoon/handelsnaam
 • Nummer van de Kamer van Koophandel
 • Postcode en huisnummer/postbusnummer

Ook kan er worden gezocht op datum, rechtbank, type publicatie, publicatiekenmerk of insolventienummer.

Het CIR bevat een apart overzicht van openbare akkoordprocedures buiten faillissement.

Geschiedenis van het Nederlandse insolventieregister

De officiële startdatum van het CIR was 1 januari 2005. Alle gevallen, die zich na die datum hebben voorgedaan of zijn bekendgemaakt, zijn in het CIR raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventieprocedure.

Gerelateerde links

Centraal Insolventieregister in Nederland

Laatste update: 13/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.