Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Kõigil ELi liikmesriikidel on maksejõuetus- ja pankrotiregistrid, mille kohta Te võite teavet leida. Need registrid on ühendamisel ja hakkavad võimaldama otsingut keskse pääsupunkti kaudu.

Registrites registreeritakse, analüüsitakse ja talletatakse maksejõuetust käsitlevat teavet ning tehakse see üldsusele kättesaadavaks (sõltuvalt riigist eri viisil):

  • riigid, kellel on spetsiaalne maksejõuetusregister, avaldavad teavet maksejõuetusmenetluste kõikide etappide ja menetlusosaliste kohta;
  • riigid, kes kasutavad muid registreid, järgivad eri tavasid. Mõned neist avaldavad üksnes äriühingu nime ja staatuse, teised lisavad teabe menetluse kõikide etappide kohta.Teave riiklike registrite kohta

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Otsing omavahel ühendatud maksejõuetusregistritest

Klõpsake allpool esitatud lingil, et otsida – ükskõik millises ELi ametlikus keeles – riiklikest maksejõuetusregistritest:

  • maksejõuetusmenetlusi käsitlevat teavet ja dokumente;
  • võlgnikega seotud dokumente.

Otsing riiklikest registritest

Neist registritest otsitav teave ja otsitavad dokumendid peaksid olema tasuta kättesaadavad.

Praegu ei ole kõikide ELi riikide registrid selle teenuse kaudu juurdepääsetavad. Maksejõuetusregistrite ühendamise süsteem sisaldab maksejõuetusmenetluste kohta eelnevalt kindlaks määratud kooskõlastatud andmeid (kohustuslik teave), olenemata sellest, millises liikmesriigis menetlus algatatakse.

Seonduvad lingid

Maksejõuetus/pankrot

Viimati uuendatud: 26/03/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.