Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Tässä osiossa on tietoa kaikkien EU-maiden maksukyvyttömyys- ja konkurssirekistereistä. Lähiaikoina nämä rekisterit liitetään yhteen, ja niihin voi tehdä hakuja yhteisen hakutoiminnon avulla.

Rekistereihin tallennetaan maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot ja saatetaan ne yleisön saataville. Eri maissa on käytössä erilaisia rekistereitä:

  • Joissakin maissa on käytössä erillinen maksukyvyttömyysrekisteri, jossa julkaistaan tiedot eri vaiheissa olevista maksukyvyttömyysmenettelyistä ja niiden osapuolista.
  • Joissakin maissa tiedot julkaistaan muissa rekistereissä, jolloin tilanne vaihtelee. Osassa rekistereistä julkaistaan vain yrityksen nimi ja asema, toisissa taas annetaan tiedot myös kaikista menettelyvaiheista.


Tietoa kansallisista rekistereistä

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Yhdistetty haku

Jäljempänä olevan linkin kautta voi hakea maksukyvyttömyysrekistereistä millä tahansa EU:n virallisella kielellä

  • tietoa ja asiakirjoja maksukyvyttömyysmenettelyistä
  • velallisia koskevia asiakirjoja

Haku kansallisista rekistereistä

Näissä rekistereissä olevien tietojen ja asiakirjojen pitäisi olla saatavilla maksutta.

Palvelu ei vielä kata kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Jäljellä olevien jäsenvaltioiden pitäisi liittyä siihen vuoden 2019 puoliväliin mennessä, joka on uudelleenlaaditussa maksukyvyttömyysasetuksessa asetettu määräaika EU:n kaikkien kansallisten maksukyvyttömyysrekisterien yhteen liittämiselle Euroopan oikeusportaalin välityksellä. Tämän jälkeen yhteisen haun avulla on mahdollista saada yhdenmukaiset ns. pakolliset tiedot maksukyvyttömyysmenettelyistä riippumatta siitä, missä EU:n jäsenvaltiossa ne on aloitettu.

Linkkejä

Maksukyvyttömyys/konkurssi

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.