Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Itävalta

Tässä osiossa kerrotaan lyhyesti Itävallan maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Millaisia tietoja maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Itävallan maksukyvyttömyysrekisteriä hallinnoi ja ylläpitää liittovaltion oikeusministeriö. Rekisteri sisältää tietoja tuomioistuinten julkaisemista maksukyvyttömyys- ja muista ilmoituksista.

Itävallan maksukyvyttömyysrekisteri julkaistaan otsikolla Ediktsdatei.

Onko maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä.

Hakujen tekeminen maksukyvyttömyysrekisterissä

Yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla saksaksi Itävallan oikeusministeriön verkkosivustolla kohdassa Ediktsdatei.

Historiaa

Itävallan maksukyvyttömyysrekisteri on ollut käytössä vuodesta 1999.

Linkkejä

Oikeuslaitos – Itävalta

Päivitetty viimeksi: 08/09/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.