Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: ranskahollanti.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Belgia

Tällä sivulla on tietoa Belgian maksukyvyttömyysrekistereistä.

Sisällön tuottaja:
Belgia

Miten maksukyvyttömyystiedot on rekisteröity Belgiassa?

Belgiassa ei ole kansallista maksukyvyttömyystietojen keskusrekisteriä. Eri tahot keräävät kuitenkin tietoja yrityksistä ja yksityishenkilöistä.

  • Belgian yritystietopankki Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen (BCE/KBO) sisältää yritysten ja elinkeinoelämää harjoittavien luonnollisten henkilöiden tunnistetiedot sekä tietoja näiden oikeudellisesta asemasta (ja erityisesti konkursseista). Yritysten oikeudellista asemaa koskevat tiedot eivät ole tällä hetkellä julkisesti saatavilla. Konkurssiin asettamista ja uudelleenjärjestelyä koskevat tuomioistuimen päätökset julkaistaan kuitenkin Belgian virallisessa lehdessä (Moniteur Belge), joka on saatavilla verkossa.
  • Belgiassa toimii lisäksi tietopankki, johon kerätään tietoja ylivelkaantuneista henkilöistä, jotka ovat päättäneet aloittaa velkajärjestelyn (règlement collectif de dettes / collectieve schuldenregeling). Tietopankki toimii Belgian keskuspankin (Banque Nationale de Belgique / Nationale Bank van België) yhteydessä, mutta se ei ole julkinen.

Onko Belgian maksukyvyttömyysrekisterien käyttö maksullista?

Monitor belge -lehden tietokannan käyttö on ilmaista.

Mitä tietoja Belgian maksukyvyttömyysrekistereistä voi hakea?

Moniteur belge -lehdestä voi hakea konkurssi- ja uudelleenjärjestelypäätöksiä.

Belgian maksukyvyttömyysrekisterien kattama ajanjakso

Moniteur belge -lehdessä on saatavilla yritystietoja 1. tammikuuta 1983 lähtien ja linkki 1. kesäkuuta 1997 jälkeen julkaistuihin tietoihin.

Lisäksi siellä on saatavilla yhdistysten julkaisuja 1. heinäkuuta 2003 lähtien.

Linkkejä

Belgian oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 10/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.