Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Belgia

Tällä sivulla on tietoa Belgian maksukyvyttömyysrekistereistä.

Sisällön tuottaja:
Belgia

Miten maksukyvyttömyystiedot on rekisteröity Belgiassa?

Belgiassa on erotettava toisistaan yritykset, jotka voivat olla oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä, ja luonnolliset henkilöt, jotka eivät ole yrityksiä (= yksityishenkilöt).

 • Yrityksistä pidetään Registre Central de la Solvabilité / Centraal Register Solvabiliteit -nimistä keskitettyä kansallista maksukyvyttömyysrekisteriä, johon merkitään maksukyvyttömyysmenettelyssä eli uudelleenjärjestely- tai konkurssimenettelyssä olevat yritykset: https://www.regsol.be/.
 • Yksityishenkilöistä Belgiassa toimii tietopankki, johon kerätään tietoja ylivelkaantuneista henkilöistä, jotka ovat päättäneet aloittaa velkajärjestelyn (règlement collectif de dettes / collectieve schuldenregeling). Tietopankki on perustettu Belgian keskuspankin (Banque Nationale de Belgique / Nationale Bank van België) yhteyteen, mutta se ei ole julkinen.

Onko Belgian maksukyvyttömyysrekisterien käyttö maksullista?

Maksukyvyttömyysrekisterien tietoihin tutustuminen ei ole maksullista.

Sen sijaan tiettyjen asiakirjojen tallentaminen ja asiakirja-aineiston hallinta ovat maksullisia.

Ks. seuraava linkki: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Miten Belgian maksukyvyttömyysrekisteristä voi hakea tietoja?

Ensimmäiseksi pitää luoda tili.

Kuka tahansa voi pyytää nähtäväkseen käsiteltävänä olevan asian asiakirja-aineiston. Pyyntö tehdään napsauttamalla etusivulla kohtaa ”Demander l’accès à un dossier ouvert” (pyyntö saada tutustua käsiteltävänä olevan asian asiakirja-aineistoon). Tietopyynnön tutkii

 • konkurssipesän hoitaja – silloin, kun konkurssi on tapahtunut ennen 1. toukokuuta 2018;
 • valvova tuomari – silloin, kun konkurssi on tapahtunut 1. toukokuuta 2018 jälkeen;
 • asian käsittelystä vastaava tuomari – uudelleenjärjestelymenettelyissä silloin, kun tietopyynnön on esittänyt jokin muu osapuoli kuin velkoja;
 • velallinen (tai velallisen avustaja) – uudelleenjärjestelymenettelyissä silloin, kun tietopyynnön esittäjä on velkoja;
 • velallinen uudelleenjärjestely- tai konkurssimenettelyssä ainoastaan silloin, kun
  • tietopyynnön on esittänyt velallisen avustaja;
  • velallinen on tosiasiallisesti kytköksissä kyseiseen asiakirja-aineistoon.

   Jos yksikään velallinen ei ole kytköksissä asiakirja-aineistoon, seuraavat toimijat (ks. myös edellä) käsittelevät velallisen avustajan esittämät tietopyynnöt:
  • asian käsittelystä vastaava tuomari (uudelleenjärjestelymenettelyt);
  • valvova tuomari (kun konkurssiin asettaminen on tapahtunut 1. toukokuuta 2018 jälkeen);
  • konkurssipesän hoitaja (kun konkurssiin asettaminen on tapahtunut ennen 1. toukokuuta 2018).

Tietopyynnön hyväksymisestä ilmoitetaan pyynnön esittäjälle sähköpostilla ja tiedoksiannolla. Jos tietopyyntö evätään, tiedoksiannossa ja sähköpostiviestissä ilmoitetaan päätöksen perustelut.

Jos olet saanut oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon ja asian käsittely on päättynyt, sinulla on edelleen oikeus käyttää asiakirja-aineistoa RegSolin arkistossa.

Jos et ole vielä saanut oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon ja asian käsittely on tällä välin päättynyt, pyyntö toimitetaan asianomaisen kauppatuomioistuimen kirjaamoon, josta voidaan myöntää oikeus tutustua arkistoituun asiakirja-aineistoon.

Belgian maksukyvyttömyysrekisterien kattama ajanjakso

Rekisteri sisältää kaikki tiedot ja kaikki asiakirjat käsittelyssä olevista maksukyvyttömyysasioista eli konkursseista ja uudelleenjärjestelymenettelyistä 1. toukokuuta 2018 lähtien, ellei asioiden käsittelyä ole saatu päätökseen.

Linkkejä

RegSol

Päivitetty viimeksi: 04/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.