Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Bulgaria

Tällä sivulla esitellään lyhyesti Bulgarian maksukyvyttömyysrekisteri.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Millaisia tietoja Bulgarian maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Bulgarian maksukyvyttömyysrekisteri käsittää kolme osaa:

  1. Selvittäjiä koskeva luettelo, joka on saatavilla Bulgarian oikeusministeriön verkkosivulla.
  2. Myynti- ja huutokauppatiedote, joka on kokonaisuudessaan saatavilla Bulgarian talousministeriön verkkosivulla.
  3. Maksukyvyttömyysmenettelyrekisteri, jota ylläpidetään keskitetyssä tietokannassa.

Onko Bulgarian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, Bulgarian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö on maksutonta.

Hakujen tekeminen Bulgarian maksukyvyttömyysrekisterissä

Verkkosivulla voi hakea selvittäjää nimen avulla.

Myyntiä koskevien hakujen tekeminen

Myyntitiedote on saatavilla talousministeriön verkkosivulla.

Bulgarian maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Järjestelmä perustettiin vuonna 2009 osana hanketta ”Maksukyvyttömyysmenettelyjen julkisuus ja tehokkuus”, joka kuului hallinnollisia valmiuksia koskevan toimenpideohjelman (OPAK) osatavoitteeseen 1.5 ”Avoin ja tehokas oikeusjärjestelmä”. Toimenpideohjelmaa toteutettiin avustussopimuksen OPAK N:o K09-15-5-C/9.10.2009 puitteissa. Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta ja Bulgarian tasavallan talousarviosta.

Päivitetty viimeksi: 29/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.