Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Kansallinen maksukyvyttömyysrekisteri on vapaasti saatavilla oleva sähköinen rekisteri, joka parantaa velkojien ja tuomioistuinten tiedonsaantia käynnissä olevista maksukyvyttömyysmenettelyistä ja auttaa välttämään päällekkäisten maksukyvyttömyysmenettelyjen aloittamisen.

Oikeusministeriö sai 26. kesäkuuta 2018 päätökseen Euroopan maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämishankkeen ensimmäisen vaiheen. Euroopan komissio osarahoittaa hanketta Verkkojen Eurooppa -välineellä (Euroopan laajuiset televiestintäverkot: CEF-TC-2016-2, Euroopan oikeusportaali). Kroatia haki kyseistä rahoitusta osana Saksan, Ranskan, Italian ja Romanian kanssa muodostamaansa yhteenliittymää.

Välineen ensisijaisena tavoitteena on rahoittaa ja tuoda käyttöön verkkopalvelut, joita tarvitaan maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämisjärjestelmässä kommunikoimiseen.

Maksukyvyttömyysrekisteri on perustettu maksukyvyttömyysmenettelyistä 20. toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/848 mukaisesti.

Maksukyvyttömyysrekisterin tiedot päivitetään vähintään kerran päivässä. Sinne syötetään tiedot

  • konkurssia edeltävistä menettelyistä ja konkurssimenettelyistä, joiden aloittamista koskeva päätös on tehty aikaisintaan 1. syyskuuta 2015
  • kuluttajan konkurssimenettelyistä, joiden aloittamista koskeva päätös on tehty aikaisintaan 1. tammikuuta 2016.

Kaikki rekisterin tiedot kuuluvat sen tuomioistuimen toimivaltaan, jossa asianomainen menettely on käynnissä.

Euroopan maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämishankkeen toisessa vaiheessa kansalliset maksukyvyttömyysrekisterit liitettiin yhteen Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.