Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Kypros

Sivuston tässä osiossa esitellään lyhyesti Kyproksen konkurssi- ja selvitystilarekisteri (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Sisällön tuottaja:
Kypros

Maksukyvyttömien luonnollisten ja oikeushenkilöiden varojen vastaanottamisesta ja hallinnoinnista vastaa kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) yritys- ja yhteisörekisteriosaston (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) konkurssijaosto (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων). Tämä jaosto ylläpitää tiedostoa konkurssin tehneistä luonnollisista henkilöistä. Selvitystilassa olevasta yrityksestä ilmoitetaan kaupparekisterissä. Lisätietoja saa yritys- ja yhteisörekisteriosastolta.

Millaisia tietoja maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Ei sovelleta.

Onko maksukyvyttömyysrekisteritietojen käyttö ilmaista?

Ei sovelleta.

Hakujen tekeminen maksukyvyttömyysrekisterissä

Ei sovelleta.

Maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Maksukyvyttömyysrekisteri sisältää maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot vuodesta 1931 nykyhetkeen saakka.

Linkkejä

Yritys- ja yhteisörekisteri (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriö (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.