Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Tässä osiossa on tietoa kaikkien EU-maiden maksukyvyttömyys- ja konkurssirekistereistä. Lähiaikoina nämä rekisterit liitetään yhteen, ja niihin voi tehdä hakuja yhteisen hakutoiminnon avulla.

Rekistereihin tallennetaan maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot ja saatetaan ne yleisön saataville. Eri maissa on käytössä erilaisia rekistereitä:

  • Joissakin maissa on käytössä erillinen maksukyvyttömyysrekisteri, jossa julkaistaan tiedot eri vaiheissa olevista maksukyvyttömyysmenettelyistä ja niiden osapuolista.
  • Joissakin maissa tiedot julkaistaan muissa rekistereissä, jolloin tilanne vaihtelee. Osassa rekistereistä julkaistaan vain yrityksen nimi ja asema, toisissa taas annetaan tiedot myös kaikista menettelyvaiheista.


Tietoa kansallisista rekistereistä

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Yhdistetty haku

Jäljempänä olevan linkin kautta voi hakea maksukyvyttömyysrekistereistä millä tahansa EU:n virallisella kielellä

  • tietoa ja asiakirjoja maksukyvyttömyysmenettelyistä
  • velallisia koskevia asiakirjoja

Haku kansallisista rekistereistä

Näissä rekistereissä olevien tietojen ja asiakirjojen pitäisi olla saatavilla maksutta.

Palvelu ei vielä kata kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Yhteisen haun avulla on mahdollista saada yhdenmukaiset ns. pakolliset tiedot palvelun piiriin kuuluvissa maissa aloitetuista maksukyvyttömyysmenettelyistä.

Linkkejä

Maksukyvyttömyys/konkurssi

Päivitetty viimeksi: 26/03/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.