Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Englanti ja Wales

Tällä sivulla on tietoja Englannin ja Walesin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Englannin ja Walesin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Englannin ja Walesin maksukyvyttömyysrekisteriviranomaisella (Insolvency Service of England and Wales) on lakisääteinen velvollisuus pitää kolmea eri rekisteriä, joista ensimmäinen koskee maksukyvyttömiä luonnollisia henkilöitä, toinen konkurssiin liittyviä liiketoimintarajoituksia ja kolmas velkasaneeraukseen liittyviä liiketoimintarajoituksia. Niin sanottu henkilökohtainen maksukyvyttömyysrekisteri (Individual Insolvency Register) on näiden rekisterien yhdistelmä. Se sisältää tiedot seuraavista:

 • vireillä olevat tai viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana päättyneet konkurssit
 • voimassa olevat tai viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana päättyneet velkasaneerausmääräykset
 • voimassa olevat tai viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana päättyneet vapaaehtoiset velkajärjestelyt ja nopeutetut vapaaehtoiset velkajärjestelyt
 • voimassa olevat konkurssiin liittyvät liiketoimintarajoitukset tai sitoumukset ja väliaikaiset konkurssiin liittyvät liiketoimintarajoitukset
 • voimassa olevat velkasaneerausmääräyksiin liittyvät liiketoimintarajoitukset tai ‑sitoumukset ja väliaikaiset velkasaneerausmääräyksiin liittyvät liiketoimintarajoitukset.

Onko maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä saa käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen maksukyvyttömyysrekisterissä

Rekisteri sijaitsee The Insolvency Service ‑verkkosivustolla. Rekisteriin voi tehdä hakuja henkilön tai liikenimen perusteella linkin Individual Insolvency Register kautta.

Englannin ja Walesin maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Maksukyvyttömyysrekisteriviranomainen on elinkeinoministeriön (Department for Business, Innovation and Skills) toimeenpanovirasto. Sen tehtäviin kuuluu

 • hallinnoida ja tutkia virallisen selvitysmiehen (Official Receiver) avulla konkursseja, velkasaneerausjärjestelyjä ja pakkoselvitystiloja ja pyrkiä selvittämään maksukyvyttömyyden syyt
 • hoitaa asiamiehen tai selvitysmiehen tehtäviä silloin, kun tähän ei ole nimetty yksityisellä sektorilla toimivaa ammattilaista
 • valvoa nopeutettujen vapaaehtoisten velkajärjestelyjen toteutumista.

Näiden lisäksi maksukyvyttömyysrekisteriviranomainen

 • osallistuu konkurssintekijöiden, velkasaneerattavien ja johtohenkilöstön väärinkäytöksiä koskevaan raportointiin
 • käsittelee epäpätevien johtajien erottamista konkurssitapauksissa
 • käsittelee konkurssiin liittyviä liiketoimintarajoituksia ja sitoumuksia sekä velkasaneerausmääräyksiä ja niihin liittyviä sitoumuksia
 • myöntää luvat maksukyvyttömyyteen liittyvien ammattien harjoittamiseen ja sääntelee niitä
 • arvioi työntekijöiden oikeutta irtisanomiskorvauksiin ja maksaa ne siinä tapauksessa, että työnantaja on maksukyvytön
 • tarjoaa pesänkirjoitus- ja sijoituspalveluja konkurssipesän tai selvitystilassa olevan pesän varoille
 • harjoittaa luottamuksellista yritystutkintaa silloin, kun yleinen etu sitä vaatii
 • antaa ministeriöille ja muille valtion laitoksille neuvontaa maksukyvyttömyyttä, irtisanomisia ja muita näihin liittyviä asioita koskevissa kysymyksissä
 • tiedottaa yleisölle maksukyvyttömyydestä, irtisanomisista ja muista näihin liittyvistä asioista verkkosivuston, julkaisujen ja palvelupuhelimen (Insolvency Enquiry Line) välityksellä.

Maksukyvyttömyysrekisterin vastuuvapauslauseke

Verkkosivuston vastuuvapauslausekkeessa todetaan seuraavaa:

”Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty kaikin mahdollisin keinoin varmistamaan, satunnaisia virheitä voi esiintyä. Jos havaitset tietoja, jotka vaikuttavat vääriltä tai puutteellisilta, ilmoita asiasta meille käyttämällä tässä sivustossa olevia palautelinkkejä, jotta voimme tutkia asian ja tarvittaessa oikaista tiedot.

Maksukyvyttömyysrekisteriviranomainen ei ole vastuussa virheistä tai puutteista, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai muusta syystä. Huomaa, että maksukyvyttömyyspalvelu ja viralliset selvitysmiehet eivät voi antaa oikeudellisia tai taloudellisia neuvoja. Tällaisia neuvoja voivat antaa kansalaisneuvonta (Citizen's Advice Bureau), asianajaja, hyväksytty tilintarkastaja, valtuutettu maksukyvyttömyysalan toimija, hyvämaineinen rahoitusneuvoja tai neuvontakeskus.

Henkilökohtainen maksukyvyttömyysrekisteri on julkinen rekisteri. Maksukyvyttömyysviranomainen ei hyväksy rekisteritietojen käyttöä kolmansien osapuolten toimesta eikä anna mitään tällaista käyttöä koskevia sitoumuksia.”

Linkkejä

The Insolvency Service

Individual Insolvency Register

Päivitetty viimeksi: 04/12/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.