Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Suomi

Suomessa on kaksi julkista maksukyvyttömyysrekisteriä. Konkurssi‑ ja yrityssaneerausrekisteri ja velkajärjestelyrekisteri, joiden sisällöstä voi tehdä hakuja Suomen Oikeusrekisterikeskuksen julkaisemassa maksuttomassa tiedonhakupalvelussa.

Sisällön tuottaja:
Suomi

Maksukyvyttömyysrekisteri on Suomen Oikeusrekisterikeskuksen tiedonhakupalvelu.

Millaisia tietoja Suomen maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Rekisteri sisältää maksukyvyttömyystietoja konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä velkajärjestelyrekisteristä siltä osin, kun asia koskee yksityishenkilön elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Rekisteristä saa tiedot konkursseja ja yrityssaneerauksia koskevista hakemuksista ja päätöksistä ja esimerkiksi velkojainkokouksen ajasta ja paikaista, konkurssin valvontapäivästä tai pesänhoitajan tiedoista.

Yksityiselämässä syntyneen velan velkajärjestelytietoja pyydetään suoraan Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

Onko Suomen maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisterin käyttö on maksutonta.

Hakujen tekeminen Suomen maksukyvyttömyysrekisterissä

Maksukyvyttömyysrekisteristä voi tehdä hakuja velallisen nimellä, henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella ja tietyllä aikavälillä sekä pesänhoitajan tai selvittäjän nimellä.

Henkilön yksityiselämässä syntyneen velan tietoja Oikeusrekisterikeskukselta pyydettäessä, tulee tilauksessa olla seuraavat tiedot:

  • Henkilön nimi, josta ote tilataan
  • Henkilötunnus tilauksen kohteesta
  • Tilaajan nimi ja puhelinnumero sekä osoite, johon tiedot lähetetään

Suomen maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Rekistereissä on tietoja vuodesta 1995 lähtien.

Linkkejä

Suomi

Maksukyvyttömyysrekisteri

Oikeusrekisterikeskus: rekisterit

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri

Velkajärjestelyrekisteri

 

English

Legal Register Centre: Registers

Register of bankruptcies and restructurings

Register of debt adjustments

 

Svenska

Rättsregistercentralen: register

Konkurs- och företagssaneringsregistret

Skuldsaneringsregistret

Päivitetty viimeksi: 20/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.