Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

Millaisia tietoja Ranskan maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Ranskalla ei ole erityistä maksukyvyttömyysrekisteriä. Maassa on useita rekistereitä, jotka sisältävät velallisten maksukyvyttömyyttä koskevia päätöksiä. Ne koskevat muun muassa päätöksiä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta, sen jatkamisesta, tarkkailuajan pidentämisestä, menettelyn muuttamisesta, saneeraussuunnitelman päättämisestä tai muuttamisesta, menettelyn lopettamisesta tai päätöksiä, joissa määrätään henkilökohtainen konkurssi tai liiketoimintakielto. Myös tuomioistuimen nimeämien asiamiesten nimet on merkittävä rekisteriin.

Nykyiset rekisterit ovat seuraavat:

  • luonnollisten henkilöiden tai liikeyritysten kauppa- ja yhtiörekisteri;
  • itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden luettelo;
  • Bas-Rhinin, Haut-Rhinin ja Mosellen departementeissa sijaitsevien käsiteollisuusyritysten yritysluettelo;
  • maatalousyritysten maatalousrekisteri.

Lisäksi osa edellä mainituista päätöksistä julkaistaan siviili- ja kauppaoikeudellisia ilmoituksia julkaisevassa lehdessä (Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales) ja virallisessa ilmoituslehdessä.

Miten Ranskan maksukyvyttömyysrekistereistä voi tehdä hakuja?

Virallisten ilmoituslehtien, siviili- ja kauppaoikeudellisia ilmoituksia julkaisevan lehden ja kauppa- ja yritysrekisterin tiedot on keskitetty yritysten lakisääteisiä ilmoituksia koskevaan portaaliin (Portail de la Publicité Légale des Entreprises) seuraavassa osoitteessa: https://www.bodacc.fr/

Onko Ranskan maksukyvyttömyysrekisterien käyttö ilmaista?

Tiedot ovat maksuttomia.

Mikä on maksukyvyttömyysrekisterien kattama ajanjakso Ranskassa?

Portaalista pääsee 1.1.2010 alkaen julkaistuihin oikeudellisiin ilmoituksiin ja 1.1.2008 alkaen siviili- ja kauppaoikeudellisia ilmoituksia julkaisevassa lehdessä julkaistuihin ilmoituksiin.

Kauppa- ja yhtiörekisterin verkkosivusto on seuraavassa osoitteessa: https://www.infogreffe.fr/

Suurin osa tiedoista on maksullisia.

Päivitetty viimeksi: 22/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.