Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Kreikka

Kreikalla on ollut sähköinen maksukyvyttömyysrekisteri 1.6.2021 alkaen.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Millaisia tietoja Kreikan maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Kreikan lainsäädännön mukaan maksukyvyttömyysmenettelyt, joissa käytetään sähköistä maksukyvyttömyysrekisteriä, ovat seuraavat:

  • konkurssi (lain 4738/2020 75–211 § – toinen kirja)
  • pienen mittakaavan konkurssi (lain 4738/2020 172–188 § – toisen kirjan VI osa)
  • konkurssia edeltävä saneerausmenettely (lain 4738/2020 31–64 § – ensimmäisen kirjan II osan II luku).

Paikalliset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (protodikeia) ovat toimivaltaisia käsittelemään konkurssihakemukset ja tekemään niitä koskevat päätökset.

Paikalliset rauhantuomioistuimet (eirinodikeia) ovat toimivaltaisia asettamaan toimijan konkurssiin pienen mittakaavan konkursseissa.

Paikalliset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ovat toimivaltaisia konkurssia edeltävässä saneerausmenettelyssä.

Kaikki maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevat julkaisut, tiedot ja rekisteröinnit asetetaan saataville sähköiseen maksukyvyttömyysrekisteriin. Jos näin edellytetään, rekisteröinnit asetetaan saataville myös yleiseen kaupparekisteriin (Geniko Emporiko Mitroo, G.E.M.I).

Onko Kreikan maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, seuraavan verkkosivuston kautta:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Miten Kreikan maksukyvyttömyysrekisterissä voi tehdä hakuja?

Hakuja voi tehdä osoitteessa https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

Kreikan maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Kaikki 1.6.2021 alkaen ilmestyneet julkaisut ovat yleisesti saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla olevan rekisterin kautta.

Päivitetty viimeksi: 14/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.