Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Kreikka

Kreikassa ei ole sähköisiä maksukyvyttömyysrekistereitä. Parhaillaan suunnitellaan sähköisten tietokantojen ja niiden sähköisten rajapintojen toteuttamista.

Sisällön tuottaja:
Kreikka
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Kreikan maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Kreikan lainsäädännössä on määrätty seuraavista maksukyvyttömyysmenettelyistä:

  • konkurssi (lain 3588/2007 1–61 §, lain 4013/2011 13 §:n 1–4 momentti, lain 4055/2012 22 §:n 1 momentti, lain 4446/2016 1–3 §, lain 4491/2017 14 §)
  • likvidaatio, jossa toiminta jatkuu (lain 4013/2011 12 §, lain 4446/2016 6 §)
  • saneerausmenettely (lain 3588/2007 70–101 §, lain 4055/2012 22 §:n 2 momentti, lain 4072/2012 116 §:n 3 momentti, 234 §:n 1–3 momentti, lain 4446/2016 3 § ja sitä seuraavat pykälät)
  • tervehdyttämissuunnitelma (lain 3588/2007 109–123 §, lain 4446/2016 7 § ja sitä seuraavat pykälät)
  • yksinkertaistettu menettely silloin kun pesän arvo on vähäinen (lain 4446/2016 9 §, lain 4472/2017 62 §).

Paikalliset rauhantuomioistuimet (eirinodikeia) ovat toimivaltaisia käsittelemään luonnollisten henkilöiden konkurssihakemukset ja tekemään niitä koskevat päätökset.

Paikalliset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (protodikeia) ovat toimivaltaisia käsittelemään konkurssihakemukset ja tekemään niitä koskevat päätökset, silloin kun on kyse henkilöyhtiöistä, kommandiittiyhtiöistä tai avoimista yhtiöistä, yksityisistä pääomayhtiöistä, julkisista osakeyhtiöistä, osakeyhtiöistä, eurooppayhtiöistä ja eurooppaosuuskunnista.

Paikallisissa kauppakamareissa toimivat yritysrekisterit (Geniko Emporiko Mitroo, G.E.M.I.) vastaavat konkurssimenettelyissä tarvittavien todistusten antamisesta.

Onko Kreikan maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Ei ole.

Hakujen tekeminen Kreikan maksukyvyttömyysrekisterissä

Ei sovelleta.

Kreikan maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 17/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.