Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Irlanti

Tässä jaksossa kerrotaan Irlannin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Millaisia tietoja Irlannin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Irlannissa ei ole erillistä yritysten maksukyvyttömyysrekisteriä. Tietoa yritysten maksukyvyttömyydestä on saatavilla yhtiörekisteritoimiston (Company Registration Office) asiakirjoista.

Yksityishenkilöiden konkurssirekisteri on manuaalinen rekisteri, jota pitää yhtiöoikeudellisista ja perintöasioista vastaava ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen kanslia (Examiner’s Office of the High Court). Siinä on tietoja Irlannin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) julistamista konkursseista .

Myös yksityishenkilöiden maksukyvyttömyysrekisteri on manuaalinen rekisteri. Siihen sovelletaan vuonna 2002 annettua säädöstä N:o 334, jolla yksityishenkilöiden maksukyvyttömyydestä vuonna 2002 annetut Euroopan yhteisöjen asetukset saatettiin osaksi Irlannin lainsäädäntöä (Statutory Instrument No 334 of 2002 – European Communities (Personal Insolvency) Regulations 2002). Rekisterissä on Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimissa maksukyvyttömyystilaan asetettuja yksityishenkilöitä koskevat tiedot, jotka on ilmoitettu konkurssipesän viralliselle toimitsijalle (Official Assignee in Bankruptcy).

Onko Irlannin maksukyvyttömyysrekisteritietojen käyttö ilmaista?

Ei, vaan käytöstä peritään hakukohtainen maksu. Yksityiskohtaiset maksutiedot saa oikeusviraston verkkosivujen sääntöjä ja maksuja (Rules & Fees) koskevasta osasta. Maksu peritään myös tuloksettomasta hausta, toisin sanoen vaikka rekisteristä ei löytyisi hakuperusteita vastaavaa tietoa.

Hakujen tekeminen Irlannin maksukyvyttömyysrekisterissä

Yksityishenkilöiden konkurssirekisteristä voi tehdä hakuja vain käymällä henkilökohtaisesti yhtiöoikeudellisista ja perintöasioista vastaavassa kansliassa (Examiner's Office) osoitteessa 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Irlannin maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Yksityishenkilöiden konkurssirekisterissä on tietoja vuodesta 1922 alkaen.

Päivitetty viimeksi: 13/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.