Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Irlanti

Tässä jaksossa kerrotaan Irlannin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Irlannin maksukyvyttömyysvirasto (ISI) on 1. maaliskuuta 2013 perustettu riippumaton lakisääteinen elin.  Sen tavoitteena on varmistaa, että maksukyvyttömistä henkilöistä tulisi jälleen luottokelpoisia.

Maksukyvyttömyysvirasto hoitaa tehtäviä useilla toiminnan aloilla:

 • tapausten hallinnointi
 • konkurssi
 • sääntely ja politiikka
 • oikeudelliset kysymykset
 • yritysasiat.

Virasto julkaisee jäljempänä esitetyt tiedot rekistereissään yksityishenkilöiden maksukyvyttömyydestä annetun lain (Personal Insolvency Act) nojalla. (Huom. maksukyvyttömyysviraston rekisterit eivät ole saatavilla Internet Explorer-/Edge-selainten kautta.  Rekisterin katseluun suositellaan Chromen, Firefoxin tai Safarin käyttöä.)

Perintätoimilta suojaavat todistukset

Jos asiassa on myönnetty perintätoimilta suojaava todistus (Protective Certificate) yksityishenkilöiden maksukyvyttömyydestä vuonna 2012 annetun lain (Personal Insolvency Act 2012, jäljempänä ’maksukyvyttömyyslaki’) 61 §:n nojalla, Irlannin maksukyvyttömyysviraston on kirjattava yksityishenkilöiden maksukyvyttömyydestä vuonna 2012 annettuun lakiin liittyvissä (rekistereihin kirjattavia lisätietoja koskevissa) vuoden 2012 säännöksissä (S.I. 356, 2013) säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

 • velallisen nimi ja osoite sekä perintätoimilta suojaavan todistuksen antamispäivä
 • tarvittaessa maksukyvyttömyyslain 61 §:n mukainen perintätoimilta suojaavan todistuksen voimassaoloajan pidentäminen
 • tarvittaessa maksukyvyttömyyslain 63 §:n mukainen tuomioistuimen määräys sekä velkoja, jonka osalta määräys on annettu
 • päivä, jona perintätoimilta suojaavan todistuksen voimassaolo päättyy maksukyvyttömyyslain 3 luvun mukaisesti.
 • Perintätoimilta suojaavien todistusten rekisteri

Velkahelpotusilmoitusten rekisteri

Vuoden 2012 maksukyvyttömyyslain 33 §:n 4 momentin mukaan maksukyvyttömyysviraston on kirjattava velkahelpotusilmoitusten (Debt Relief Notice, DRN) rekisteriin

 • se, että velkahelpotusilmoitus on annettu
 • päivä, jona velkahelpotusilmoitus annettiin
 • asianomaisen velallisen nimi ja osoite
 • muut 133 §:n 3 momentin b kohdassa säädetyt tiedot.
 • Velkahelpotusilmoitusten rekisteri

Velkajärjestelyrekisteri

Vuoden 2012 maksukyvyttömyyslain 76 §:n 1 momentin mukaan maksukyvyttömyysviraston on kirjattava velkajärjestelyjä (Debt Settlement Arrangement, DSA) koskevaan rekisteriin

 • yksityiskohtaiset tiedot velkojainkokouksessa järjestetyn äänestyksen tuloksesta
 • se, että velkajärjestely on myönnetty
 • mahdolliset velkajärjestelyyn tehdyt muutokset
 • tapauksen mukaan maksukyvyttömyysvirastolle toimitettu ilmoitus velkajärjestelyn noudattamatta jättämisestä
 • järjestelyn onnistunut päättäminen.
 • Velkajärjestelyrekisteri

Yksityishenkilöiden maksukyvyttömyysmenettelyjen rekisteri

Vuoden 2012 maksukyvyttömyyslain 113 §:n 1 momentin mukaan maksukyvyttömyysviraston on kirjattava yksityishenkilöiden maksukyvyttömyysmenettelyjä (Personal Insolvency Arrangement, PIA) koskevaan rekisteriin

 • se, että yksityishenkilöiden maksukyvyttömyysmenettely on myönnetty
 • yksityiskohtaiset tiedot velkojainkokouksessa järjestetyn äänestyksen tuloksesta
 • mahdolliset yksityishenkilöiden maksukyvyttömyysmenettelyyn tehdyt muutokset
 • tapauksen mukaan maksukyvyttömyysvirastolle toimitettu ilmoitus menettelyn noudattamatta jättämisestä
 • menettelyn onnistunut päättäminen.
 • Yksityishenkilöiden maksukyvyttömyysmenettelyjen rekisteri
Päivitetty viimeksi: 18/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.