Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Luxemburg

Luxemburgissa ei ole maksukyvyttömyysrekisteriä.

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

Miten maksukyvyttömyystiedot on rekisteröity Luxemburgissa?

Luxemburgissa ei ole varsinaista maksukyvyttömyysrekisteriä. Tuomioistuimet ilmoittavat konkurssitapaukset kauppa- ja yhtiörekisteriin (RCS), joka tallentaa ne tietokantaansa.

Onko konkurssiluettelon käyttö maksullista?

Virallisen lehden B-osassa (Recueil administratif et économique) julkaistaan kuukausittain luettelo konkurssiin hakeutuneista yrityksistä. Luetteloon voi tutustua maksutta Legiluxissa, Luxemburgin säädösportaalissa.

Kauppa- ja yhtiörekisterin verkkosivustolla kohdassa Consultations – statistiques de dépôt on yleisön saatavilla maksuton tilastomoduuli. Siinä esitetään tiedot rekisteriin kuukausittain ilmoitetuista konkurssituomioista. Ilmoitettuja tuomioita koskevat tiedot on järjestetty luetteloiksi. Sivustolta voi ladata nämä tiedot kortistotiedostoina.

Miten voin hakea tietoa konkursseista?

1. Kauppa- ja yhtiörekisterin verkkosivustolla voi tehdä hakuja rekisteröidyn nimellä (tai sen osalla) tai rekisteritunnuksella.

Sivuston hakukone näyttää listauksen hakua vastaavista nimistä.

Rekisteröidyn nimeä napsauttamalla voi maksutta hakea esille seuraavat perustiedot:

  • kaupparekisteritunnus
  • rekisteröintipäivä
  • toiminimi
  • oikeusmuoto
  • kotipaikan osoite
  • luettelo vuodesta 2003 lähtien talletetuista asiakirjoista
  • tiedot mahdollisesta konkurssista.

2. Kauppa- ja yhtiörekisterin sivustolla voi tehdä hakuja myös käyttämällä kohdassa Consultations - statistiques de dépôt olevaa tilastomoduulia. Siinä luetellaan kuukausittain tiedot rekisteriin ilmoitetuista konkurssituomioista.

3. Konkursseja koskevia internet-hakuja voi tehdä myös Luxemburgin asianajajaliiton sivustolla kohdassa Faillites. Hakuja voi tehdä yrityksen toiminimen, tuomion antamispäivän tai selvitysmiehen nimen perusteella.

Linkkejä

Kauppa- ja yhtiörekisteri

Luxemburgin asianajajaliitto

Päivitetty viimeksi: 10/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.