Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Mitä palveluja Maltan maksukyvyttömyysasioita hoitava yksikkö tarjoaa?

Maksukyvyttömyysasioita hoitava yksikkö antaa tietoja Maltan tuomioistuimissa vireillä olevista asioista, jotka koskevat yritysten maksukyvyttömyyttä tai yksityishenkilöiden konkursseja. Siltä saa myös yritysrekisteriin merkittyjä tietoja, joita maksukyvyttömyystilanteessa olevien yritysten johto on ilmoittanut.

Onko maksukyvyttömyysrekisterin käyttö maksutonta?

Rekisterin käyttö on maksutonta, ja siihen pääsee seuraavasta linkistä:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Miten maksukyvyttömyysrekisteristä voi tehdä hakuja?

Maksukyvyttömyysrekisteristä voi tehdä hakuja velallisen nimellä, hänen henkilökortin numerollaan tai yrityksen rekisterinumerolla.

Maltan maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Ennen kuin maksukyvyttömyysrekisteri otettiin käyttöön, maksukyvyttömiä yrityksiä koskevia tietoja merkittiin yritysrekisteriin. Tuomioistuin puolestaan rekisteröi käsiteltyjä maksukyvyttömyys- ja konkurssitapauksia koskevat tiedot. Tuomioistuimen hallussa olevat tiedot julkaistiin verkkosivustolla, jolla oli myös yleisiä tietoja tapauksista. Maksukyvyttömyysrekisteri asetettiin yleisön saataville tammikuussa 2018. Se sisältää tietoja maksukyvyttömyys- ja konkurssitapauksista tammikuun 1. päivästä 2014 alkaen.

Linkkejä

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.