Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Alankomaat

Tässä osiossa kerrotaan lyhyesti Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Alankomaiden maksukyvyttömyys­rekisteristä on saatavissa?

Alankomaissa on kolme erilaista maksukyvyttömyysmenettelyä:

 • konkurssi
 • maksunlykkäys
 • velkasaneeraus.

Käräjäoikeudet tekevät päätökset kaikista näistä maksukyvyttömyysmenettelyistä, ja ne säilyttävät asiaan liittyviä tietoja omissa rekistereissään. Käräjäoikeudet vastaavat myös maksukyvyttömyysilmoitusten (automaattisesta) toimittamisesta oikeusneuvostolle, joka kokoaa ilmoitukset konkursseja ja maksunlykkäyksiä koskevaan maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteriin (Centraal Insolventieregister, CIR).

CIR-rekisteri sisältää kaikki tiedot julkaistuista maksukyvyttömyysilmoituksista:

 • henkilötiedot
 • yritysnimet
 • kaupparekisterinumerot
 • pesänhoitajan ja selvittäjän tiedot
 • kaikki aiemmat ilmoitukset.

CIR on perustettu lailla, joten sen sisältämien tietojen voidaan olettaa olevan oikeudellisesti sitovia.

CIR:n lisäksi on olemassa velkasaneerausrekisteri (Landelijk Register Schuldsaneringen, LRS), jota hoitaa yksi oikeusapuneuvostoista. Lisäpalveluna (jota ei edellytetä laissa) CIR sisältää myös velkasaneerausrekisterin tiedot. Sekä CIR- että LSR-rekisteriin voi tutustua verkossa.

Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin vastuuvapauslauseke

Maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteri sisältää tietoja, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden (yksityishenkilöiden) konkursseihin, maksujen lykkäyksiin ja velkojen perumisiin ja joita säilytetään eri tuomioistuinten paikallisissa rekistereissä.

Onko Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä voi käyttää maksutta.

CIR-rekisteriä voi käyttää internetissä rajoituksetta.

Ammattikäyttäjille on tarjolla verkkopohjainen palvelu, jonka avulla voidaan käyttää vanhoja rekisteritietoja.

Hakujen tekeminen Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterissä

Luonnollisia henkilöitä voi hakea vain seuraavilla tiedoilla:

 • nimi ja syntymäaika
 • nimi, postinumero ja talonnumero
 • syntymäaika, postinumero ja talonnumero.

Maksukyvyttömyysilmoitukset näkyvät rekisterissä vain vuoden ajan ilmoituksen julkaisemisesta. Yrityksiä ja oikeushenkilöitä voi hakea seuraavilla tiedoilla:

 • yrityksen nimi
 • kaupparekisterinumero
 • osoite.

Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

CIR otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2005. Rekisteristä löytyvät kaikki kyseisen päivämäärän jälkeen aloitetut tai ilmoitetut menettelyt.

Linkkejä

Alankomaiden maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteri

Päivitetty viimeksi: 06/02/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.