Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Alankomaat

Tällä sivulla kerrotaan lyhyesti Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Millaisia tietoja Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Alankomaissa on kolme erilaista maksukyvyttömyysmenettelyä:

 • konkurssi
 • akordi (tai maksunlykkäys)
 • velkasaneeraus.

Alioikeudet tekevät päätökset kaikista näistä maksukyvyttömyysmenettelyistä ja säilyttävät asiaankuuluvia tietoja omissa rekistereissään. Ne vastaavat myös maksukyvyttömyysilmoitusten (automaattisesta) toimittamisesta tuomarineuvostolle, joka vie ne maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteriin (Centraal Insolventieregister, CIR).

Keskusrekisteri sisältää kaikki tiedot julkaistuista maksukyvyttömyysilmoituksista:

 • henkilötiedot
 • toiminimet
 • kaupparekisterinumerot
 • pesänhoitajan ja selvittäjän tiedot
 • kaikki aiemmat ilmoitukset.

Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin vastuuvapauslauseke

Maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteri sisältää tietoja, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden (yksityishenkilöiden) konkursseihin, akordeihin ja velkasaneerauksiin ja joita säilytetään eri tuomioistuinten paikallisissa rekistereissä.

Onko Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä voi käyttää maksutta.

Keskusrekisteriä voi käyttää verkossa rajoituksetta.

Ammattikäyttäjille on tarjolla verkkopohjainen palvelu, jossa käyttäjät saavat nopeammin käyttöönsä tuoreimmat rekisterissä julkaistut tiedot.

Hakujen tekeminen Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterissä

Luonnollisia henkilöitä voi hakea vain seuraavilla tiedoilla:

 • nimi ja syntymäaika
 • nimi, postinumero ja talonnumero
 • syntymäaika, postinumero ja talonnumero.

Oikeushenkilöitä/yrityksiä voi hakea seuraavilla tiedoilla:

 • oikeushenkilön nimi / toiminimi
 • kaupparekisterinumero
 • postinumero ja talonnumero.

Hakukriteerinä voi käyttää myös päivämäärää, tuomioistuinta, asiakirjatyyppiä tai -viitettä taikka maksukyvyttömyysnumeroa.

Alankomaiden maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Keskusrekisteri otettiin virallisesti käyttöön 1.1.2005. Sieltä löytyvät kaikki kyseisen päivämäärän jälkeen aloitetut tai ilmoitetut menettelyt.

Linkkejä

Alankomaiden maksukyvyttömyysmenettelyjen keskusrekisteri

Päivitetty viimeksi: 19/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.