Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Pohjois-Irlanti

Tällä sivulla kerrotaan Pohjois-Irlannin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Pohjois-Irlannin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Pohjois-Irlannissa ei ole varsinaista maksukyvyttömyysrekisteriä. Pohjois-Irlannin oikeusvirasto säilyttää kuitenkin tietoja viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana maksukyvyttömiksi todetuista henkilöistä. Tietoja säilytetään tietokannassa, jossa yleisö voi tehdä verkkohakuja maksua vastaan. Lisätietoja maksukyvyttömyystietojen online-hakutoiminnosta annetaan Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivuilla.

Maksukyvyttömyysasioita käsittelee yritys-, kauppa- ja sijoitusasioiden ministeriön maksukyvyttömyyspalvelu.

Maksukyvyttömyyspalvelun tehtävänä on

  • konkurssien ja selvitystilaan asetettujen yhtiöiden hallinnointi ja tutkiminen
  • maksukyvyttömyyden syiden toteaminen
  • johtajien erottamiseen liittyvien kysymysten ratkaiseminen kaikissa yritysten maksukyvyttömyystapauksissa
  • puuttuminen maksukyvyttömien yritysten johtamisessa tapahtuneisiin petoksiin
  • maksukyvyttömyysasioita hoitavien toimitsijoiden ammattikunnan sääntely
  • konkurssitilien käyttäminen
  • Pohjois-Irlantia koskevan maksukyvyttömyyslainsäädännön ja ‑politiikan laatiminen.

Maksukyvyttömyystiedot sisältävän Online DETI ‑sivuston omistaa ja sitä ylläpitää yritys-, kauppa- ja sijoitusasioiden ministeriö.

Onko maksukyvyttömyyspalvelun käyttö ilmaista?

Kyllä, palvelua voi käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen maksukyvyttömyyspalvelussa

Maksukyvyttömyyspalvelu säilyttää ajantasaisia rekisterejä, jotka sisältävät tietoja henkilökohtaisista vapaaehtoisista velkajärjestelyistä ja nopeutetuista velkajärjestelyistä (IVA/FTVA), konkurssiin liittyvistä liiketoimintarajoituksista ja ‑sitoumuksista (BRO/BRU), velkasaneerausmääräyksistä sekä niihin liittyvistä liiketoimintarajoituksista (DRRO/DRRU).

Näitä koskevissa rekistereissä voi tehdä henkilöhakuja.

Lisätietoja maksukyvyttömyysrekistereistä

Linkkejä

Pohjois-Irlannin yritys-, kauppa- ja sijoitusasioiden ministeriön verkkosivut

Pohjois-Irlannin oikeusvirasto

Päivitetty viimeksi: 14/08/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.