Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Puola

Tässä osiossa esitellään lyhyesti Puolan maksukyvyttömyysrekisteri.

Sisällön tuottaja:
Puola

Millaisia tietoja Puolan maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavilla?

Puolan maksukyvyttömyysrekisterin internetsivusto on osa kansallista oikeusrekisteriä (Krajowy rejestr Sądowy). Se sisältää yrityksistä vastaavia tietoja kuin kansallinen oikeusrekisterikin. Lisäksi siinä on tarkempia tietoja

  • yrityksistä
  • säätiöistä
  • yhdistyksistä
  • muista yhteisöistä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa maksukyvyttömiä.

Rekisterissä on tiedot myös maksukyvyttömyysilmoitusten päivämääristä ja tarkemmasta sisällöstä.

Rekisterin omistaa ja sitä ylläpitää Puolan oikeusministeriö. Tiedot ovat saatavissa puolaksi ja osittain myös englanniksi.

Onko Puolan maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä voi käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen Puolan maksukyvyttömyysrekisterissä

Puolan maksukyvyttömyysrekisterissä on ollut käytössä 1. päivästä huhtikuuta 2009 hakutoiminto, jonka avulla voi etsiä maksukyvyttömiksi ilmoitettuja yhteisöjä ja muita tietoja.

Päivitetty viimeksi: 10/02/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.