Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Portugali

Tällä sivulla on lyhyt johdanto Portugalin maksukyvyttömyysrekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Portugali

Mitä maksukyvyttömyysrekisteri sisältää?

Sähköinen maksukyvyttömyysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • maksukyvyttömyysmenettelyn numero
  • tuomioistuin, jossa maksukyvyttömyysasiaa käsiteltiin tai käsitellään
  • maksukyvyttömän henkilön tunnistetiedot
  • maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjän tunnistetiedot
  • saatavien ilmoittamisen määräaika
  • maksukyvyttömäksi julistamisen päivämäärä.

Sähköisessä rekisterissä on yksityiskohtaisia tietoja maksukyvyttömyystapauksista (ks. jäljempänä).

Onko Portugalin maksukyvyttömyysrekisterin käyttö maksullista?

Ei, maksukyvyttömyysrekisterin käyttö on maksutonta.

Maksukyvyttömyysrekisteriä koskeva lainsäädäntö

Portugalin maksukyvyttömyysrekisteriä säännellään yritysten maksukyvyttömyyttä ja yrityssaneerausta koskevan lain (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) 38. pykälällä. Laki on hyväksytty 18. maaliskuuta 2004 annetulla asetuksella nro 53/2004, sellaisena kuin se on muutettuna.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.