Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Skotlanti

Tällä sivulla on tietoa Skotlannin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Millaisia tietoja maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Maksukyvyttömyysmenettelyyn liittyviä ohjeita ja aineistoa on saatavilla konkurssiasiamiehen (Accountant in Bankruptcy) sivustolla. Sivustolla on

 • lainsäädäntöä
 • linkki maksukyvyttömyysrekisteriin (Register of Insolvencies), jossa on lisätietoja
  • konkursseista
  • konkurssiin liittyvistä rajoituksista
  • huolto-omaisuuden muodossa toteutetuista velkajärjestelyistä (protected trust deed)
  • yritysten selvitystiloista ja pesänhoidoista (myös selvitetyistä konkurssipesistä) Skotlannissa
  • moratorioista.

Maksukyvyttömyysrekisteriin ei talleteta tietoja yhtiöiden hallinnosta.

DAS Scotlandin sivustolla on saatavilla raha- ja velka-asioita koskevia neuvoja, valtuutetuille talousneuvojille tarkoitettua materiaalia sekä tietoja velkajärjestelyohjelmasta (Debt Arrangement Scheme, DAS). DAS on lakisääteinen ohjelma, jolla helpotetaan velan takaisinmaksua kohtuullisessa ajassa ja suojataan velallista perintätoimilta.

Maksukyvyttömyysrekisterin omistaa ja sitä ylläpitää konkurssiasiamies.

Skotlannin DAS-rekisteri (Debt Arrangement Scheme Register)

Skotlannin DAS-rekisterissä on tietoja hyväksytyistä ja vireillä olevista velanmaksuohjelmista. Siellä on myös tietoja meneillään olevista moratorioista. DAS-rekisterin omistaa ja sitä ylläpitää konkurssiasiamies osana DAS-hallinnoijan tehtäväänsä.

Onko Skotlannin maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Maksukyvyttömyysrekisterin käyttö on ilmaista. Rekisteristä voi myös ladata päivittäisiä tietoja maksua vastaan. Lisätietoja: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Onko Skotlannin DAS-rekisterin käyttö ilmaista?

DAS-rekisterin käyttö on ilmaista.

Hakujen tekeminen Skotlannin maksukyvyttömyysrekisterissä

Maksukyvyttömyysrekisteri on saatavilla internetissä.

Hakujen tekeminen DAS-rekisterissä

DAS-rekisteri on saatavilla internetissä.

Maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Maksukyvyttömyysrekisteristä voi hakea tietoja kaikista vireillä olevista ja viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana päättyneistä konkursseista. Lisäksi rekisteriin on talletettu tiedot kaikista vireillä olevista ja viimeksi kuluneen vuoden aikana päättyneistä huolto-omaisuuden muodossa toteutetuista velkajärjestelyistä (protected trust deed). Rekisteristä saa tiedot myös kaikista vireillä olevista ja viimeksi kuluneen vuoden aikana loppuun saatetuista selvitystiloista ja pesänhoidoista.

Sieltä voi hakea tietoja myös kaikista meneillään olevista moratorioista. Moratorio poistetaan joko 6 viikon kuluttua tai kun on myönnetty konkurssi, sovittu huolto-omaisuuden muodossa toteutettavasta velkajärjestelystä tai hyväksytty DAS-ohjelmaan kuuluva velanmaksuohjelma.

DAS-rekisterin historia

DAS-rekisterin verkkosivustolla on tietoa hyväksytyistä ja vireillä olevista takaisinmaksuohjelmista. Siellä on myös tietoja meneillään olevista moratorioista.

Linkkejä

Konkurssiasiamies

Maksukyvyttömyysrekisteri

DAS-rekisteri

Päivitetty viimeksi: 14/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.