Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Slovenia

Tässä osassa annetaan tietoa Slovenian maksukyvyttömyysrekisteristä. Tietoa Slovenian maksukyvyttömyysmenettelyjen tarkistamisesta ja julkaisemisesta on saatavilla internetissä.

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Millaisia tietoja Slovenian maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

e-INSOLV-tietokanta sisältää tietoa maksukyvyttömyysmenettelyjen tarkistamisesta. Lisäksi se sisältää seuraavanlaisia tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä:

 • tietyt maksukyvyttömän velallisen tunnistustiedot
 • menettelyjä hoitava tuomioistuin ja menettelyn asianumero
 • tietyt maksukyvyttömyysmenettelystä vastaavan virkamiehen tunnistustiedot
 • menettelyn aloittaminen, vaateen esittämiselle asetetun määräajan päättyminen sekä tiedot muista menettelyyn liittyvistä menettelyasiakirjoista
 • konkurssimenettelyissä lisäksi tiedot konkurssipesän arvosta ja velkojien takaisinmaksuosuuksista.

e-Objave-tietokannassa on saatavilla:

 • kaikki maksukyvyttömyysasioita koskevat tuomioistuinratkaisut (sklep) lukuun ottamatta ratkaisuja, jotka koskevat säännöllisten korvausten perimistä, rahavarojen ulosmittausta, säännöllisten korvausten myöhemmän perinnän tai rahavarojen ulosmittauksen keskeyttämistä
 • ilmoitukset menettelyn käynnistämisestä, ilmoitus oikeuskäsittelyn järjestämistä koskevasta päätöksestä ja muita tuomioistuimen lain mukaisesti toimittamia ilmoituksia tai äänestyskehotuksia
 • kaikkien oikeuskäsittelyjen ja velkojien kokousten pöytäkirjat
 • hallintovirkamiehen raportit ja liiteasiakirjat
 • pakollisia velkajärjestelyjä koskevissa menettelyissä myös maksukyvyttömän velallisen raportit ja liiteasiakirjat
 • luettelot tutkituista vaateista
 • menettelyjen osapuolten toimittamat asiakirjat ja muut oikeuden pöytäkirjat, jotka on julkaistava
 • konkurssimenettelyissä myös julkista huutokauppaa koskevat ilmoitukset ja tarjouspyynnöt, jotka liittyvät konkurssipesän realisointiin.

Lisäksi e-Objave-tietokannasta voi saada luettelon hallintovirkamiehistä sekä heidän hoitamistaan maksukyvyttömyysmenettelyistä (seznam upraviteljev). Luettelot päivitetään joka päivä.

Kummankin tietokannan omistaa ja niitä ylläpitää AJPES – Slovenian tasavallan julkisista oikeudellisista rekistereistä ja niihin liittyvistä palveluista vastaava virasto (Agencija za javnopravne evidence in storitve).

Onko Slovenian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisterin käyttö on ilmaista. Tietojen saamiseksi on kuitenkin kirjoittauduttava AJPES-verkkosivustoon käyttäjäksi ja hankittava käyttäjätunnus ja salasana.

Hakujen tekeminen Slovenian maksukyvyttömyysrekisterissä

Molemmat tietokannat ja niihin liittyvät hakukoneet ovat täysin sloveeninkielisiä. Oikeushenkilöitä ja elinkeinonharjoittajia koskevien maksukyvyttömyysmenettelytietojen ja -asiakirjojen hakeminen on mahdollista kaikilla käytettävissä olevilla hakukriteereillä. Kuluttajia (luonnollisia henkilöitä, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia) koskevia tietoja ja asiakirjoja on henkilötietojen suojaamiseksi mahdollista hakea vain tietyillä tietoyhdistelmillä.

e-Objave-tietokannasta on mahdollista hakea asiakirjoja, jotka on julkaistu maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä. Julkaistuja asiakirjoja voi hakea seuraavien tietojen perusteella:

 • velallisen kuvaus (oikeushenkilö, luonnollinen henkilö jne.)
 • menettelytyyppi (konkurssi, pakollinen velkajärjestely jne.)
 • asiakirjatyyppi
 • velallinen (haku yrityksen nimen, veronumeron tai rekisteröintinumeron perusteella)
 • yrityksen oikeusmuoto (julkinen osakeyhtiö, yksityinen osakeyhtiö jne.)
 • asianumero
 • tuomioistuin
 • päivämäärä (toimenpiteen tai asiakirjan julkaisemisen päivämäärä). Hakutulokset esitetään julkaisupäivän mukaisessa järjestyksessä.

e-INSOLV-tietokannasta on mahdollista hakea tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä seuraavilla hakukriteereillä:

 • asianumero
 • velallinen (etu- ja sukunimi tai yrityksen nimi, rekisteröintinumero, osoite, syntymäaika)

Slovenian maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Rekisterissä olevat tiedot ovat olleet käytettävissä 1.10.2008 alkaen. Ennen kyseistä päivämäärää tiettyjä tietoja, kuten julkisia ilmoituksia maksukyvyttömyysmenettelyjen käynnistämisestä, julkaistiin virallisessa lehdessä (Uradni list).

Linkkejä

Maksukyvyttömyysrekisteri

Päivitetty viimeksi: 23/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.