Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Ruotsi

Tällä sivulla annetaan tietoja Ruotsin maksukyvyttömyysrekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Millaisia tietoja Ruotsin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Ruotsin yhtiövirasto (Bolagsverket) hallinnoi useita rekisterejä, jotka tarjoavat tietoa rekisteröidyistä yrityksistä. Ruotsin yhtiövirasto ei pidä yhtä yhtenäistä rekisteriä konkurssiin haetuista tai hakeutuneista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä. Se pitää kuitenkin rekisteriä luonnollisista henkilöistä ja kuolinpesistä, jotka on julistettu konkurssiin. Konkurssiin julistetuista yrityksistä kirjataan sen sijaan tietoja useisiin eri rekistereihin, joita Ruotsin yhtiövirasto hallinnoi. Sen hallinnoimissa rekistereissä olevia tietoja luonnollisista henkilöistä, kuolinpesistä ja yrityksistä saa internetin hakukoneesta.

Ruotsin yhtiöviraston rekistereissä olevia tietoja yritysten, luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien konkursseista nimitetään jäljempänä Ruotsin maksukyvyttömyysrekisteriksi. Se käsittää tiedot, jotka saadaan internetin hakukoneesta ja ottamalla suoraan yhteyttä Ruotsin yhtiövirastoon.

Rekisteri sisältää tietoja konkurssin eri vaiheissa olevista yrityksistä, luonnollisista henkilöistä ja kuolinpesistä. Rekisteri sisältää yleisesti ottaen seuraavia tietoja:

  • konkurssimenettelyn alkamispäivä
  • toimivaltaisen tuomioistuimen nimi
  • konkurssiin haetun yrityksen tai henkilön nimi, osoite ja yritystunnus/henkilötunnus
  • konkurssimenettelyn vaihe
  • pesänhoitajan nimi ja osoite.

Rekisterin omistaa ja sitä hallinnoi Ruotsin yhtiövirasto.

Rekisteriin merkitään vain tuomioistuinten toimittamia tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin samana päivänä, jolloin yhtiövirasto saa ne tuomioistuimelta. Kun luonnollinen henkilö haetaan konkurssiin, tiedot sisällytetään niihin yritysrekistereihin, joihin luonnollinen henkilö voi olla merkittynä.

Onko Ruotsin maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Ruotsin maksukyvyttömyysrekisterissä olevia tietoja saa maksutta soittamalla Ruotsin yhtiövirastoon. Pyynnöstä annettavista kirjallisista tiedoista peritään yleensä maksu.

Yrityskonkurssien tilannetta koskevia tietoja saa maksutta internetin hakukoneelta. Muita tietoja saavat vain rekisteröityneet käyttäjät maksua vastaan.

Hakujen tekeminen Ruotsin maksukyvyttömyysrekisterissä

Rekisterissä olevien tietojen saamiseksi kuka tahansa voi ottaa yhteyttä Ruotsin yhtiövirastoon postitse, sähköpostilla tai soittamalla. Internetin hakukonetta käyttämällä rekisterissä voidaan tehdä hakuja yrityksen nimen, henkilön nimen, yritystunnuksen tai henkilötunnuksen perusteella.

Ruotsin maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Tietoja pidetään rekisterissä viiden vuoden ajan.

Päivitetty viimeksi: 01/05/2010

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.