Stečajni registri i registri nesolventnosti

Sve države članice EU-a imaju registre nesolventnosti i stečaja o kojima možete pronaći informacije. Ti su registri u procesu povezivanja koji će omogućiti njihovo pretraživanje iz središnje točke.

U njima se bilježe, analiziraju i pohranjuju podaci o nesolventnosti koji se potom stavljaju na raspolaganje javnosti u različitim oblicima (ovisno o zemlji).

  • Zemlje s namjenskim registrima objavljuju podatke o svim fazama stečajnog postupka i o strankama u postupku.
  • U zemljama koje upotrebljavaju druge registre situacija je raznolikija. Pojedine zemlje objavljuju samo ime i status poduzeća, dok druge uključuju podatke o svim fazama postupka.
Podaci o nacionalnim registrima

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Pretraživanje na jednome mjestu

Na poveznici u nastavku možete na svim službenim jezicima EU-a u nacionalnim registrima tražiti:

  • podatke i dokumente o stečajnom postupku
  • dokumente povezane s dužnicima.

Pretraživanje nacionalnih registara

Podaci i dokumenti koji se nalaze u tim registrima trebali bi biti dostupni besplatno.

Ovom uslugom trenutačno nisu obuhvaćene sve države članice EU-a. Taj bi nedostatak trebao biti uklonjen do sredine 2019., kada istječe rok utvrđen revidiranom Uredbom o stečajnom postupku za uspostavu sustava povezivanja nacionalnih registara nesolventnosti u cijeloj Uniji putem europskog portala e-pravosuđe. Taj će budući sustav povezivanja sadržavati unaprijed određeni skup podataka („obvezni podaci”) o stečajnom postupku neovisno o državi EU-a u kojoj je pokrenut.

Druge poveznice

Nesolventnost/stečaj

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.