Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuskinizozemski već su prevedeni.
Swipe to change

Stečajni registri i registri nesolventnosti

Belgija

Ovaj odjeljak sadržava informacije o registrima koji se odnose na slučajeve nesolventnosti u Belgiji.

Sadržaj omogućio
Belgija

Kakvo je stanje s obzirom na registre nesolventnosti u Belgiji?

U Belgiji nije uspostavljen središnji nacionalni registar nesolventnosti. Međutim, postoje razna tijela koja prikupljaju informacije o poduzećima i pojedincima.

  • Kad je riječ o poduzećima i fizičkim osobama koje obavljaju poslovnu djelatnost, belgijska baza podataka o poslovnim subjektima (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) registar je koji sadržava sve identifikacijske podatke o poduzećima i fizičkim osobama koje obavljaju poslovnu djelatnost i o njihovu pravnom položaju (posebno o stečaju). Informacije o pravnom položaju poduzeća trenutačno nisu dostupne javnosti. Međutim, presude o stečaju i sudskoj reorganizaciji objavljuju se u Službenom listu Belgije, koji je dostupan na internetu.
  • Kad je riječ o pojedincima, u Belgiji je uspostavljena baza podataka u kojoj su objedinjene određene informacije o prezaduženim osobama koje su odlučile pokrenuti postupak kolektivnog namirenja duga. Ta je baza podataka uspostavljena u okviru Nacionalne banke Belgije, ali nije javna.

Naplaćuje li se uvid u registre nesolventnosti u Belgiji?

Ne, pristup bazi podataka Službenog lista Belgije ne naplaćuje se.

Kako pretraživati belgijske registre nesolventnosti?

Presude o stečaju ili sudskoj reorganizaciji možete pretraživati u Službenom listu Belgije.

Razdoblje koje obuhvaćaju registri nesolventnosti u Belgiji

U okviru Službenog lista Belgije upućivanja na poduzeća dostupna su od 1. siječnja 1983., s poveznicom na publikacije objavljene nakon 1. lipnja 1997.

Dokumenti koje su udruženja objavila nakon 1. srpnja 2003. isto su tako dostupni u Službenom listu Belgije.

Druge poveznice

Savezna javna služba za pravosuđe

Posljednji put ažurirano: 10/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.