Stečajni registri i registri nesolventnosti

Belgija

Ovaj odjeljak sadržava informacije o registrima koji se odnose na slučajeve nesolventnosti u Belgiji.

Sadržaj omogućio
Belgija

Kakva je situacija u vezi s registrima nesolventnosti u Belgiji?

U Belgiji se razlikuju poduzeća, koja mogu biti pravne ili fizičke osobe, i fizičke osobe koje nisu poduzeća (pojedinci).

 • Kada je riječ o poduzećima, postoji središnji nacionalni registar nesolventnosti poznat kao Središnji registar solventnosti (Registre Central de la Solvabilité / Centraal Register Solvabiliteit) za poduzeća koja su predmet postupka u slučaju nesolventnosti, odnosno sudske reorganizacije (réorganisation judiciairegerechtelijke reorganisatie) ili stečajnog postupka https://www.regsol.be/.
 • Kada je riječ o pojedincima, Belgija ima bazu podataka u kojoj su centralizirane određene informacije koje se odnose na prezadužene osobe koje su odlučile pokrenuti kolektivni postupak podmirenja duga. Ova baza podataka uspostavljena je u Belgijskoj nacionalnoj banci, ali nije javna.

Plaća li se pretraživanje registara nesolventnosti u Belgiji?

Ne, pretraživanje se ne naplaćuje.

Da, postoje naknade za podnošenje određenih dokumenata i upravljanje spisima.

Vidjeti sljedeću poveznicu: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Kako pretraživati registar nesolventnosti u Belgiji?

Prvi korak je kreiranje računa.

Svatko može zatražiti uvid u tekući spis. Zatražite ga klikom na „Zatraži pristup otvorenom spisu” na početnoj stranici. Vaš zahtjev za pristup razmatra:

 • stečajni upravitelj (curateur/curator) − za stečajeve prije 1. svibnja 2018.
 • stečajni sudac (juge-commissaire / rechter-commissaris) − za stečajeve nakon 1. svibnja 2018.
 • delegirani sudac (juge déléguégedelegeerd rechter) – za postupke sudske reorganizacije ako je zahtjev za pristup podnijela stranka koja nije vjerovnik
 • dužnik (ili njegov odvjetnik) – za postupke sudske reorganizacije ako je zahtjev za pristup podnijela stranka koja nije vjerovnik
 • dužnik u postupku sudske reorganizacije ili u postupku u slučaju nesolventnosti, samo ako:
  • zahtjev za pristup podnosi dužnikov odvjetnik
  • dužnik je zapravo povezan s predmetnim spisom

   ako nijedan dužnik nije povezan sa spisom, zahtjeve za pristup koje podnese dužnikov odvjetnik rješavaju sljedeće osobe (vidjeti prethodno):
  • delegirani sudac (postupak sudske reorganizacije)
  • stečajni sudac (za stečajeve s datumom presude nakon 1. svibnja 2018.)
  • stečajni upravitelj (za stečajeve s datumom presude prije 1. svibnja 2018.).

Primit ćete e-poruku i obavijest čim vam bude odobren pristup. Ako vam je pristup odbijen, razlog je naveden u obavijesti i e-poruci.

Ako imate pristup spisu, a on je zatvoren, možete i dalje imati pristup arhivi registra RegSol.

Ako još nemate pristup spisu koji je u međuvremenu zatvoren, zahtjev se upućuje registru predmetnog trgovačkog suda (tribunal de l’entrepriseondernemingsrechtbank) koji vam tada može odobriti pristup pozivom na uvid u zatvoreni spis u arhivi.

Razdoblje obuhvaćeno registrima nesolventnosti u Belgiji

Registar sadržava sve informacije i dokumente koji se odnose na slučajeve nesolventnosti, odnosno sve stečajeve i postupke sudske reorganizacije otvorene od 1. svibnja 2018., a koji su i dalje u tijeku.

Druge poveznice

RegSol

Posljednji put ažurirano: 04/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.