Stečajni registri i registri nesolventnosti

Bugarska

Ova stranica sadržava kratak pregled bugarskog registra nesolventnosti.

Sadržaj omogućio
Bugarska

Što nudi bugarski registar nesolventnosti?

Bugarski registar nesolventnosti sastoji se od triju dijelova:

  1. popisa upravitelja u slučaju nesolventnosti – dostupan na internetskim stranicama bugarskog Ministarstva pravosuđa
  2. biltena o prodajama i dražbama – u potpunosti dostupan na internetskim stranicama bugarskog Ministarstva gospodarstva
  3. registra postupaka u slučaju nesolventnosti – sadržan u centraliziranoj bazi podataka.

Je li pristup bugarskom registru nesolventnosti besplatan?

Pristup bugarskom registru nesolventnosti besplatan je.

Kako mogu pretraživati bugarski registar nesolventnosti?

Upravitelje u slučaju nesolventnosti na internetskim stranicama možete pretraživati po imenu.

Način pretraživanja po pojedinačnim prodajama

Bilten prodaja može se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva.

Povijest bugarskog registra nesolventnosti

Sustav je uspostavljen 2009. kao dio projekta pod nazivom „Transparentnost i učinkovitost postupaka u slučaju nesolventnosti”, podprioritet 1.5. „Transparentan i učinkovit pravosudni sustav” operativnog programa „Administrativni kapacitet” koji je proveden u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. K09-15-5-C/9.10.2009. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna Republike Bugarske.

Posljednji put ažurirano: 29/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.