Stečajni registri i registri nesolventnosti

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Nacionalni Registar nesolventnosti je javno dostupan elektronički registar kojim se unaprjeđuje pružanje informacija relevantnim vjerovnicima i sudovima o pokrenutim postupcima u slučaju nesolventnosti te sprječava pokretanje paralelnih postupaka u slučaju nesolventnosti.

Ministarstvo pravosuđa je 26. lipnja 2018. godine završilo prvu fazu projekta pod nazivom „Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe“ djelomično financiranog u okviru programa Europske komisije „Instrument za povezivanje Europe“ (Connecting Europe Facility in the field of trans-european telecommunication networks: CEF-TC-2016-2: European e-Justice Portal) u koji se Republika Hrvatska prijavila u konzorciju s Njemačkom, Francuskom, Italijom i Rumunjskom.

Prioritet CEF-a je financiranje i implementacija e-usluga nužnih za komunikaciju unutar sustava međusobne povezanosti stečajnih registara.

Registar nesolventnosti

Registar nesolventnosti uspostavljen je u skladu s Uredbom (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti.

Podaci u Registru nesolventnosti osvježavaju se najmanje jednom dnevno i obuhvaćaju:

  • predstečajne i stečajne postupke za koje je rješenje o otvaranju doneseno najranije s 1. rujna 2015. godine
  • postupke stečaja potrošača u kojima je rješenje o otvaranju postupka doneseno najranije s 1. siječnja 2016. godine.

Svi podaci Registra u nadležnosti su sudova kod kojih se vodi postupak.

Druga faza projekta Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe također je završena čime je osigurana međusobna povezanost nacionalnih registara nesolventnosti putem europskog portala e-pravosuđe.

Posljednji put ažurirano: 30/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.