Stečajni registri i registri nesolventnosti

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Nacionalni Registar nesolventnosti je javno dostupan elektronički registar kojim se unaprjeđuje pružanje informacija relevantnim vjerovnicima i sudovima o pokrenutim postupcima u slučaju nesolventnosti te sprječava pokretanje paralelnih postupaka u slučaju nesolventnosti.

Ministarstvo pravosuđa je 26. lipnja 2018. godine završilo prvu fazu projekta pod nazivom „Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe“ djelomično financiranog u okviru programa Europske komisije „Instrument za povezivanje Europe“ (Connecting Europe Facility in the field of trans-european telecommunication networks: CEF-TC-2016-2: European e-Justice Portal) u koji se Republika Hrvatska prijavila u konzorciju s Njemačkom, Francuskom, Italijom i Rumunjskom.

Prioritet CEF-a je financiranje i implementacija e-usluga nužnih za komunikaciju unutar sustava međusobne povezanosti stečajnih registara.

Registar nesolventnosti

Registar nesolventnosti uspostavljen je u skladu s Uredbom (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti.

Podaci u Registru nesolventnosti osvježavaju se najmanje jednom dnevno i obuhvaćaju:

  • predstečajne i stečajne postupke za koje je rješenje o otvaranju doneseno najranije s 1. rujna 2015. godine
  • postupke stečaja potrošača u kojima je rješenje o otvaranju postupka doneseno najranije s 1. siječnja 2016. godine.

Svi podaci Registra u nadležnosti su sudova kod kojih se vodi postupak.

U drugoj fazi projekta Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe osigurat će se  međusobna povezanost nacionalnih registara nesolventnosti putem europskog portala e-pravosuđe.

Posljednji put ažurirano: 04/09/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.