Stečajni registri i registri nesolventnosti

Sve države članice EU-a imaju registre nesolventnosti i stečaja o kojima možete pronaći informacije. Ti su registri u procesu povezivanja koji će omogućiti njihovo pretraživanje iz središnje točke.

U njima se bilježe, analiziraju i pohranjuju podaci o nesolventnosti koji se potom stavljaju na raspolaganje javnosti u različitim oblicima (ovisno o zemlji).

  • Zemlje s namjenskim registrima objavljuju podatke o svim fazama stečajnog postupka i o strankama u postupku.
  • U zemljama koje upotrebljavaju druge registre situacija je raznolikija. Pojedine zemlje objavljuju samo ime i status poduzeća, dok druge uključuju podatke o svim fazama postupka.
Podaci o nacionalnim registrima

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Pretraživanje na jednome mjestu

Na poveznici u nastavku možete na svim službenim jezicima EU-a u nacionalnim registrima tražiti:

  • podatke i dokumente o stečajnom postupku
  • dokumente povezane s dužnicima.

Pretraživanje nacionalnih registara

Podaci i dokumenti koji se nalaze u tim registrima trebali bi biti dostupni besplatno.

Ova usluga trenutačno nije dostupna za sve države članice EU-a. Sustav povezivanja sadržava unaprijed definiran i usklađen skup informacija („obvezne informacije”) o stečajnim postupcima neovisno o državama EU-a u kojima su pokrenuti.

Druge poveznice

Nesolventnost/stečaj

Posljednji put ažurirano: 26/03/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.