Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Stečajni registri i registri nesolventnosti

Engleska i Wales

Na ovim ćete stranicama pronaći informacije o Registru nesolventnih osoba za Englesku i Wales.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje usluge nudi Stečajna služba Engleske i Walesa?

Stečajna služba Engleske i Walesa zakonom je zadužena za vođenje registara nesolventnih osoba, stečajnih ograničenja i ograničenja u okviru otpisa dugova. Registar nesolventnih osoba zbir je tih registara te sadržava pojedinosti o:

 • stečajevima koji su u tijeku ili su zaključeni tijekom posljednja tri mjeseca,
 • nalozima za otpis dugova koji su u tijeku ili su zaključeni tijekom posljednja tri mjeseca,
 • trenutačnim pojedinačnim dobrovoljnim otplatama dugova i ubrzanim dobrovoljnim otplatama dugova, uključujući one koje su zaključene tijekom posljednja tri mjeseca,
 • trenutačnim nalozima za produljenje ili izjavama o produljenju stečajnih ograničenja i privremenim nalozima za produljenje stečajnih ograničenja,
 • trenutačnim nalozima za produljenje ili izjavama o produljenju ograničenja u okviru otpisa dugova i privremenim nalozima za produljenje ograničenja u okviru otpisa dugova.

Je li pristup Registru nesolventnih osoba Engleske i Walesa besplatan?

Da, pristup registru je besplatan.

Pretraživanje Registra nesolventnih osoba Engleske i Walesa

Registar je dostupan na web-mjestu Stečajne službe, a pristupiti mu možete u odjeljku „Potražite osobu” (Find someone). Klikom na poveznicu Registra nesolventnih osoba možete ga pretraživati po imenu osobe ili poslovnom nazivu.

Povijest Stečajne službe Engleske i Walesa

Stečajna služba izvršna je agencija Ministarstva poduzetništva, inovacija i vještina te putem službenih stečajnih upravitelja obavlja sljedeće dužnosti:

 • upravlja poslovanjem stečajnih dužnika, pojedinaca koji podliježu nalozima za otpis dugova i društava u sudskom postupku likvidacije te istražuje njihovo poslovanje i utvrđuje razloge nesolventnosti,
 • preuzima ulogu povjerenika/stečajnog upravitelja u slučajevima u kojima nije imenovan stečajni upravitelj iz privatnog sektora,
 • preuzima ulogu opunomoćenika i nadzornika u ubrzanim pojedinačnim postupcima dobrovoljne otplate dugova.

Služba također obavlja sljedeće dužnosti:

 • podnosi izvješća o kršenjima uvjeta stečaja stečajnih dužnika i osoba koje podliježu nalogu za otpis dugova te direktora,
 • obavlja razrješenje dužnosti nesposobnih direktora u svim slučajevima poslovnog neuspjeha,
 • obrađuje stečajne naloge i izjave te naloge i izjave za otpust dugova,
 • izdaje ovlaštenja i regulira profesionalnu djelatnost u području nelikvidnosti,
 • vrši procjenu i isplatu otpremnine u skladu sa zakonskim propisima kada je poslodavac pravno nesolventan,
 • pruža računovodstvene i investicijske usluge u okviru stečajnih i likvidacijskih fondova za nekretnine,
 • provodi povjerljive istrage za utvrđivanje činjenica o poduzećima kada je to u javnom interesu,
 • savjetuje ministre te državna ministarstva i agencije o nesolventnosti, višku radne snage i ostalim povezanim pitanjima,
 • javnosti pruža informacije o nesolventnosti, višku radne snage i istražnim pitanjima na svojem web-mjestu te putem publikacija i infotelefona o nesolventnosti.

Izjava o odricanju od odgovornosti Registra nesolventnih osoba za Englesku i Wales

U tekstu izjave o odricanju od odgovornosti na web-mjestu navodi se:

„Unatoč svim mjerama koje su poduzete u cilju pružanja točnih podataka, povremeno mogu nastati pogreške. Ako pronađete podatke za koje se čini da su netočni ili nepotpuni, molimo vas da nas o tome obavijestite putem poveznica za povratne informacije dostupnih na ovom web-mjestu kako bismo mogli istražiti problem i prema potrebi ispraviti bazu podataka.

Stečajna služba ne preuzima odgovornost ni za kakve pogreške ili propuste koji su nastali uslijed nemara ili na drugi način. Napominjemo da Stečajna služba i službeni stečajni upravitelji ne pružaju pravne ni financijske savjete. Takve savjete valja zatražiti od ureda za savjetovanje građana, odvjetnika, ovlaštenog stečajnog upravitelja, uglednog financijskog savjetnika ili centra za savjetovanje.

Registar nesolventnih osoba javno je dostupan, a Stečajna služba ne podržava nikakvu uporabu podataka iz registra od trećih strana, niti u vezi s time daje bilo kakve izjave.”

Ostale poveznice

Stečajna služba

Registar nesolventnih osoba

Posljednji put ažurirano: 04/12/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.