Stečajni registri i registri nesolventnosti

Estonija

Ova stranica sadržava kratak pregled informacija o nesolventnosti koje se čuvaju u estonskom trgovačkom registru i službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded [Službene obavijesti].

Sadržaj omogućio
Estonija

Koje su informacije o nesolventnosti dostupne u Estoniji?

Estonija nema zaseban registar nesolventnosti, ali informacije o stečaju i prilagodbi duga pravnih i fizičkih osoba dostupne su u službenoj elektroničkoj publikaciji Ametlikud Teadaanded. K tome, estonski trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada sadržavaju informacije o stečaju pravnih osoba i samozaposlenih osoba.

Sudovi i stečajni upravitelji unose u Ametlikud Teadaanded informacije poput sljedećih:

 • vrijeme i mjesto razmatranja zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka i obavijest o zabrani prodaje imovine
 • obavijest o proglašenju stečaja
 • obavijest o općoj skupštini vjerovnika
 • obavijest o odobravanju prijedloga preliminarne raspodjele
 • obavijest o zatvaranju stečajnog postupka
 • obavijest o odobrenju plana prilagodbe duga.

Potpuni popis obavijesti koje se objavljuju možete pronaći na internetskim stranicama Ametlikud Teadaanded.

U estonski trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada unose se sljedeće informacije na temelju sudske presude:

 • poništenje stečajnog postupka bez proglašenja stečaja
 • proglašenje stečaja zajedno s imenom i osobnim identifikacijskim brojem stečajnog upravitelja, kao i napomena u kojoj se navodi da on zastupa društvo
 • poništenje proglašenja stečaja zajedno s unosom koji dokazuje kontinuiranu aktivnost društva
 • poništenje proglašenja stečaja i brisanje društva iz registra
 • okončanje stečajnog postupka i brisanje društva iz registra ili nastavak aktivnosti društva
 • nagodba i rok za nagodbu uz unos koji dokazuje kontinuiranu aktivnost
 • poništenje nagodbe i ponovno pokretanje postupka za proglašenje stečaja uz napomenu da društvo zastupa stečajni upravitelj
 • završetak nagodbe kada rok za nju istekne i razrješavanje stečajnog upravitelja s dužnosti
 • imenovanje upravitelja skupa za pokriće u skladu sa Zakonom o pokrivenim obveznicama, zajedno s imenom i osobnim identifikacijskim brojem upravitelja, uz napomenu da on zastupa kreditnu instituciju u pogledu upravljanja portfeljem pokrivenih obveznica i prodaje tog portfelja.

Detaljne informacije o zabrani trgovine koja je izrečena dužniku ili osobi ovlaštenoj da ga zastupa ili o zabrani obavljanja poslovnih aktivnosti izrečenoj toj osobi ne unose se u registar.

Estonski trgovački registar sadržava sljedeće informacije o pravnim osobama u stečaju:

 • ime pravne osobe
 • broj registra
 • adresu
 • podatke o stečajnom upravitelju
 • podatke o članovima upravnog odbora
 • podatke o upravitelju skupa za pokriće
 • datum stečajnog naloga/presude i broj naloga ili građanskog predmeta.

Je li pristup informacijama o nesolventnosti besplatan?

Podacima iz registra može se pristupiti na internetu i u uredima javih bilježnika.

Pristup publikaciji Ametlikud Teadaanded besplatan je.

Za internetska pretraživanja koja se odnose na pravne osobe, samozaposlene osobe i podružnice stranih društava, za informacije o sudskim postupcima ili za pristup podacima s kartice registra ne naplaćuje se pristojba. Međutim, pristojba se naplaćuje za sva druga pretraživanja, uključujući povijesne podatke s kartice registra i pristup godišnjim izvješćima, statutima i drugim dokumentima. Iznosi koji se naplaćuju za korištenje računalnih podataka u trgovačkom registru utvrđeni su u uredbi ministra pravosuđa.

Za pregledavanje podataka iz registra i dokumenata spisa u uredu javnog bilježnika naplaćuje se pristojba. Pristojbe su određene Zakonom o javnobilježničkim pristojbama. U skladu sa Zakonom o javnom bilježništvu javnobilježnička komora osigurava besplatan pristup javnim i poslovnim dokumentima u javnobilježničkom uredu u okruzima Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa i Ida-Virumaa.

Detaljne informacije o zabrani trgovine objavljuju se na internetu i može im se pristupiti besplatno.

Kako pretraživati informacije o nesolventnosti

U publikaciji Ametlikud Teadaanded možete pretraživati informacije koje se odnose na nesolventnost pravne ili fizičke osobe po imenu ili osobnom identifikacijskom broju ili broju registra, a na stranici za opće pretraživanje možete pretraživati i po ključnoj riječi. S pomoću funkcije pretraživanja lako se pronalaze sve objavljene obavijesti o postupcima u slučaju nesolventnosti. Kad postupak završi obavijesti se arhiviraju, osim obavijesti koje se odnose na okončanje postupka, koje su javno dostupne još tri godine.

U trgovačkom e-registru možete pretraživati pravne osobe ili samozaposlene osobe po tvrtki, imenu ili broju registra. Status pravne osobe ili samozaposlene osobe označuje je li ta fizička ili pravna osoba u stečaju.

Trgovački registar povezan je sa sučeljem za pretraživanje registara nesolventnosti na portalu e-pravosuđe, čime se poduzećima, davateljima kredita i ulagačima koji žele ulagati u drugim državama članicama omogućuje da provode provjere podobnosti izravno u registrima drugih zemalja koji sadržavaju informacije o nesolventnosti. Zahvaljujući uvedenom višejezičnom rješenju, postupak prekograničnog dobivanja informacija o nesolventnosti je transparentniji, a informacijama je jednostavnije pristupiti. Informacije su dostupne besplatno. Portal ima osnovnu funkciju pretraživanja koja omogućuje pretraživanje svih međusobno povezanih registara po imenu dužnika, kao i naprednu funkciju pretraživanja u kojoj kriteriji pretraživanja ovise o registru države koji se pretražuje. Očekuje se da će 2021. Ametlikud Teadaanded biti povezan s portalom e-pravosuđe koji sadržava sve obvezne informacije o objavi postupka u slučaju nesolventnosti u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća.

U Estoniji je moguće pretraživanje po imenu dužnika i po njegovu osobnom identifikacijskom broju ili broju registra.

Povijest usluge pružanja informacija o nesolventnosti

Estonska usluga pružanja informacija o nesolventnosti dostupna je od 1. rujna 1995.

Posljednji put ažurirano: 06/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.