Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Stečajni registri i registri nesolventnosti

Estonija

Ova stranica sadržava kratak pregled informacija o nesolventnosti koje se čuvaju u estonskom trgovačkom registru i službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded [Službene obavijesti].

Sadržaj omogućio
Estonija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje su informacije o nesolventnosti dostupne u Estoniji?

Estonija nema zaseban registar nesolventnosti, ali informacije o stečaju i prilagodbi duga pravnih i fizičkih osoba dostupne su u službenoj elektroničkoj publikaciji Ametlikud Teadaanded. K tome, estonski trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada sadržavaju informacije o stečaju pravnih osoba i samozaposlenih osoba.

Sudovi i stečajni upravitelji unose u Ametlikud Teadaanded informacije poput sljedećih:

 • vrijeme i mjesto razmatranja zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka i obavijest o zabrani prodaje imovine
 • obavijest o proglašenju stečaja
 • obavijest o općoj skupštini vjerovnika
 • obavijest o odobravanju prijedloga preliminarne raspodjele
 • obavijest o zatvaranju stečajnog postupka
 • obavijest o odobrenju plana prilagodbe duga.

Potpuni popis obavijesti koje se objavljuju možete pronaći na internetskim stranicama Ametlikud Teadaanded.

U estonski trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada unose se sljedeće informacije na temelju sudske presude:

 • poništenje stečajnog postupka bez proglašenja stečaja
 • proglašenje stečaja zajedno s imenom i osobnim identifikacijskim brojem stečajnog upravitelja, kao i napomena u kojoj se navodi da on zastupa društvo
 • poništenje proglašenja stečaja zajedno s unosom koji dokazuje kontinuiranu aktivnost društva
 • poništenje proglašenja stečaja i brisanje društva iz registra
 • okončanje stečajnog postupka i brisanje društva iz registra ili nastavak aktivnosti društva
 • nagodba i rok za nagodbu uz unos koji dokazuje kontinuiranu aktivnost
 • poništenje nagodbe i ponovno pokretanje postupka za proglašenje stečaja uz napomenu da društvo zastupa stečajni upravitelj
 • završetak nagodbe kada rok za nju istekne i razrješavanje stečajnog upravitelja s dužnosti
 • imenovanje upravitelja skupa za pokriće u skladu sa Zakonom o pokrivenim obveznicama, zajedno s imenom i osobnim identifikacijskim brojem upravitelja, uz napomenu da on zastupa kreditnu instituciju u pogledu upravljanja portfeljem pokrivenih obveznica i prodaje tog portfelja.

Detaljne informacije o zabrani trgovine koja je izrečena dužniku ili osobi ovlaštenoj da ga zastupa ili o zabrani obavljanja poslovnih aktivnosti izrečenoj toj osobi ne unose se u registar.

Estonski trgovački registar sadržava sljedeće informacije o pravnim osobama u stečaju:

 • ime pravne osobe
 • broj registra
 • adresu
 • podatke o stečajnom upravitelju
 • podatke o članovima upravnog odbora
 • podatke o upravitelju skupa za pokriće
 • datum stečajnog naloga/presude i broj naloga ili građanskog predmeta.

Je li pristup informacijama o nesolventnosti besplatan?

Podacima iz registra može se pristupiti na internetu i u uredima javih bilježnika.

Pristup publikaciji Ametlikud Teadaanded besplatan je.

Za internetska pretraživanja koja se odnose na pravne osobe, samozaposlene osobe i podružnice stranih društava, za informacije o sudskim postupcima ili za pristup podacima s kartice registra ne naplaćuje se pristojba. Međutim, pristojba se naplaćuje za sva druga pretraživanja, uključujući povijesne podatke s kartice registra i pristup godišnjim izvješćima, statutima i drugim dokumentima. Iznosi koji se naplaćuju za korištenje računalnih podataka u trgovačkom registru utvrđeni su u uredbi ministra pravosuđa.

Za pregledavanje podataka iz registra i dokumenata spisa u uredu javnog bilježnika naplaćuje se pristojba. Pristojbe su određene Zakonom o javnobilježničkim pristojbama.

Detaljne informacije o zabrani trgovine objavljuju se na internetu i može im se pristupiti besplatno.

Kako pretraživati informacije o nesolventnosti

U publikaciji Ametlikud Teadaanded možete pretraživati informacije koje se odnose na nesolventnost pravne ili fizičke osobe po imenu ili osobnom identifikacijskom broju ili broju registra, a na stranici za opće pretraživanje možete pretraživati i po ključnoj riječi. S pomoću funkcije pretraživanja lako se pronalaze sve objavljene obavijesti o tekućim postupcima u slučaju nesolventnosti. Kad postupak završi obavijesti se arhiviraju, osim obavijesti koje se odnose na okončanje postupka, koje su javno dostupne još tri godine.

U trgovačkom e-registru možete pretraživati pravne osobe ili samozaposlene osobe po tvrtki, imenu ili broju registra. Status pravne osobe ili samozaposlene osobe označuje je li ta fizička ili pravna osoba u stečaju.

Od jeseni 2019. Ametlikud Teadaanded uključen je u sučelje za pretraživanje međusobno povezanih registara nesolventnosti na portalu e-pravosuđe, čime se poduzećima, davateljima kredita i ulagačima koji žele ulagati u drugim državama članicama omogućuje da provode provjere podobnosti izravno u registrima nesolventnosti drugih zemalja. Zahvaljujući uvedenom višejezičnom rješenju, postupak prekograničnog dobivanja informacija o nesolventnosti je transparentniji, a informacijama je jednostavnije pristupiti. Informacije su dostupne besplatno. Portal ima osnovnu funkciju pretraživanja koja omogućuje pretraživanje svih međusobno povezanih registara po imenu dužnika, kao i naprednu funkciju pretraživanja u kojoj kriteriji pretraživanja ovise o registru države koji se pretražuje. U Estoniji je moguće pretraživanje po imenu dužnika i po njegovu osobnom identifikacijskom broju ili broju registra.

Povijest usluge pružanja informacija o nesolventnosti

Estonska usluga pružanja informacija o nesolventnosti dostupna je od 1. rujna 1995.

Posljednji put ažurirano: 14/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.