Stečajni registri i registri nesolventnosti

Finska

U Finskoj postoje dva javna registra nesolventnosti: registar stečajnih postupaka i postupaka restrukturiranja te registar postupaka prilagodbe duga. Ti se registri mogu besplatno pretraživati putem usluge za pružanje informacija koju nudi finski Centar za pravne registre.

Sadržaj omogućio
Finska

Registar nesolventnosti usluga je za pružanje informacija finskog Centra za pravne registre.

Što nudi finski registar nesolventnosti?

Registar obuhvaća informacije o nesolventnosti dobivene iz registra stečajnih postupaka i postupaka restrukturiranja te registra postupaka prilagodbe duga za dugove nastale u okviru izvršavanja poslovne djelatnosti fizičke osobe. Registar sadržava informacije o zahtjevima i odlukama koji se odnose na stečajne postupke i postupke restrukturiranja te, na primjer, informacije o vremenu i mjestu održavanja skupštine vjerovnika i roku za prijavu tražbina te podatke o stečajnom upravitelju.

Informacije o prilagodbi duga za dugove zbog osobnih razloga trebalo bi zatražiti izravno od Centra za pravne registre, koji će besplatno pružiti te informacije.

Je li pristup finskom registru nesolventnosti besplatan?

Da, pristup je registru besplatan.

Kako pretraživati finski registar nesolventnosti?

Registar nesolventnosti može se pretraživati prema imenu/nazivu dužnika, osobnom identifikacijskom broju odnosno poslovnom identifikacijskom broju, određenom razdoblju te imenu stečajnog upravitelja ili likvidatora.

Pri traženju informacija od Centra za pravne registre o dugovima nastalima zbog osobnih razloga potrebno je dostaviti sljedeće:

  • ime osobe čiji se podaci traže
  • identifikacijski broj osobe čiji se podaci traže
  • ime i broj telefona podnositelja zahtjeva te adresu na koju treba poslati informacije.

Povijest finskog registra nesolventnosti

Registri sadržavaju informacije od 1995. nadalje.

Druge poveznice

Finski

Registar nesolventnosti

Centar za pravne registre (Oikeusrekisterikeskus): registri

Registar stečajnih postupaka i postupaka restrukturiranja (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Registar postupaka prilagodbe duga (velkajärjestelyrekisteri)

Engleski

Centar za pravne registre: registri

Registar stečajnih postupaka i postupaka restrukturiranja

Registar postupaka prilagodbe duga

Švedski

Centar za pravne registre (Rättsregistercentralen): registri

Registar stečajnih postupaka i postupaka restrukturiranja (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Registar postupaka prilagodbe duga (Skuldsaneringsregistret)

Posljednji put ažurirano: 10/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.