Stečajni registri i registri nesolventnosti

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Koje usluge nudi francuski registar stečajnih postupaka?

U Francuskoj ne postoji registar koji je posebno namijenjen za stečajne postupke. Postoji nekoliko registara koji sadržavaju odluke o stečajnim postupcima nad dužnicima. Ti registri sadržavaju odluke o pokretanju ili produljenju stečajnih postupaka, produljenju razdoblja nadzora, preoblikovanju postupaka, prestanku ili izmjeni plana restrukturiranja ili okončanju postupaka te odluke kojima se proglašava stečaj osobe ili je se isključuje iz upravnog tijela trgovačkog društva. U njima se navode i imena sudskih službenika.

Postojeći su registri sljedeći:

  • registar trgovaca i trgovačkih društava (registre du commerce et des sociétés) za trgovce koji su fizičke osobe i za trgovačka društva
  • registar obrtnika (répertoire des métiers) za obrtnike koji su fizičke ili pravne osobe
  • registar poduzeća (répertoire des entreprises) za obrte sa sjedištem u departmanima Bas-Rhin, Haut-Rhin i Moselle
  • poljoprivredni registar (registre de l’agriculture) za poljoprivredna gospodarstva.

Osim toga, neke od prethodno navedenih odluka objavljuju se u Službenom listu građanskih i trgovačkih obavijesti (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) i glasilu pravnih obavijesti.

Kako pretraživati francuski registar stečajnih postupaka?

Informacije u glasilima pravnih obavijesti, Službenom listu građanskih i trgovačkih obavijesti te registru poslovanja i trgovačkih društava objedinjene su na portalu „Publicité Légale des Entreprises”, javnom portalu koji omogućuje pristup pravnim informacijama trgovačkih društava, koji je dostupan na: https://www.bodacc.fr/

Je li francuski registar stečajnih postupaka besplatan?

Prethodno navedene informacije su besplatne.

Koje razdoblje obuhvaćaju francuski registri stečajnih postupaka?

Portal se može koristiti za pristupanje pravnim obavijestima koje su objavljene nakon 1. siječnja 2010. i objavama koje su objavljene u Službenom listu građanskih i trgovačkih obavijesti nakon 1. siječnja 2008.

Internetske stranice registra trgovaca i trgovačkih društava mogu se pronaći na: https://www.infogreffe.fr/

Većina sadržanih informacija dostupna je uz naknadu.

Posljednji put ažurirano: 30/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.