Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Stečajni registri i registri nesolventnosti

Grčka

U Grčkoj ne postoje elektronički registri nesolventnosti. Trenutačno se pripremaju digitalizacija baza podataka i njihova elektronička sučelja.

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Što je dostupno u grčkom registru nesolventnosti?

U skladu s grčkim pravom postupci u slučaju nesolventnosti definirani su kao:

  • stečaj (članci od 1. do 61. Zakona 3588/2007, članak 13. stavci od 1. do 4. Zakona 4013/2011, članak 22. stavak 1. Zakona 4055/2012, članci od 1. do 3. Zakona 4446/2016, članak 14. Zakona 4491/2017)
  • posebna likvidacija uz nastavak poslovanja (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (članak 12. Zakona 4013/2011, članak 6. Zakona 4446/2016)
  • predstečajno rješenje (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (članci od 70. do 101. Zakona 3588/2007, članak 22. stavak 2. Zakona 4055/2012, članak 116. stavak 3. i članak 234. stavci od 1. do 3. Zakona 4072/2012, članak 3. i dalje Zakona 4446/2016)
  • plan restrukturiranja (članci od 109. do 123. Zakona 3588/2007, članak 7. i dalje Zakona 4446/2016)
  • pojednostavnjeni manji stečajni postupci (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (članak 9. Zakona 4446/2016, članak 62. Zakona 4472/2017).

Lokalni okružni građanski sudovi (eirinodikeía) nadležni su za odlučivanje o predmetima i o zahtjevima u vezi s nesolventnosti fizičkih osoba.

Lokalni prvostupanjski sudovi (protodikeía) nadležni su za razmatranje predmeta i odlučivanje o zahtjevima u vezi s nesolventnosti udruga (prosopikés etairíes), komanditnih društava (eterórrythmes etairíes), javnih trgovačkih društava (omórrythmes etairíes), društava privatnog kapitala (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), društava s ograničenom odgovornošću (etairíes periorisménis efthýnis), javnih društava s ograničenom odgovornošću (anónymes etairíes), europskih društava i europskih zadruga.

Opći trgovački registar (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) lokalnih trgovačkih komora odgovoran je za izdavanje potrebnih potvrda za stečajne postupke.

Je li pristup grčkom registru nesolventnosti besplatan?

Ne postoji ta mogućnosti.

Način pretraživanja grčkog registra nesolventnosti

Nije primjenjivo.

Povijest grčkog registra nesolventnosti

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 17/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.