Stečajni registri i registri nesolventnosti

Grčka

Grčka od 1. lipnja 2021. ima elektronički registar nesolventnosti.

Sadržaj omogućio
Grčka

Što je dostupno u grčkom registru nesolventnosti?

U skladu s grčkim zakonodavstvom postupci u slučaju nesolventnosti, u kojima se upotrebljava elektronički registar nesolventnosti, definirani su kao:

  • stečaj (ptóchefsi) (članci od 75. do 211. knjige II. Zakona 4738/2020)
  • stečaj malog opsega (ptóchefsi mikroú antikeiménou) (članci od 172. do 188. dijela VI. knjige II. Zakona 4738/2020)
  • predstečajno rješenje (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (članci od 31. do 64. poglavlja II. dijela II. knjige I. Zakona 4738/2020).

Lokalni prvostupanjski sudovi (protodikeía) nadležni su za razmatranje predmeta i odlučivanje o zahtjevima za stečajni postupak.

Lokalni okružni građanski sudovi (eirinodikeía) nadležni su za proglašavanje stečaja u slučaju stečaja malog opsega.

Lokalni prvostupanjski sudovi nadležni su za postupke povezane s predstečajnim rješenjima.

Sve objave, otkrivanja i upisi postupaka u slučaju nesolventnosti unose se u elektronički registar nesolventnosti. Ako je tako predviđeno, upisi se unose i u Opći trgovački registar (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI).

Je li pristup grčkom registru nesolventnosti besplatan?

Da, na sljedećim internetskim stranicama:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Način pretraživanja grčkog registra nesolventnosti

Pretraživanje na stranicama: https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml.

Povijest grčkog registra nesolventnosti

Sve objave od 1. lipnja 2021. nadalje javno su dostupne u registru na navedenim internetskim stranicama.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.