Stečajni registri i registri nesolventnosti

Mađarska

Ovaj odjeljak sadržava kratki pregled mađarskog registra nesolventnosti.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Što nudi mađarski registar nesolventnosti?

U Mađarskoj je vlada imenovala Službu za informacije o trgovačkim društvima i elektroničku registraciju trgovačkih društava (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) pri Ministarstvu pravosuđa kao tijelo odgovorno za uspostavu i rad registra nesolventnosti.

To tijelo surađuje s mađarskim uredom za službene publikacije (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.) u svrhu obrade podataka, razvoja u području informacijske tehnologije, tehničkog rada i izvršavanja zadaća povezanih s tehničkom sigurnošću baze podataka.

Registar nesolventnosti dostupan je na https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Registar nesolventnosti sadržava informacije o svim gospodarskim subjektima i organizacijama civilnog društva u odnosu na koje je pokrenut postupak u slučaju nesolventnosti u Mađarskoj.

U Mađarskoj je postupak u slučaju nesolventnosti uređen Zakonom XLIX. iz 1991. o stečajnom postupku i postupku likvidacije. Zakon CLXXV. iz 2011. o organizacijama civilnog društva odnosi se na stečajni postupak i postupak likvidacije organizacija civilnog društva (udruga i zaklada), ali svi su ostali aspekti uređeni Zakonom XLIX. iz 1991.

Je li pristup mađarskom registru nesolventnosti besplatan?

Za pristup podacima u registru nesolventnosti ne naplaćuju se nikakve naknade ili troškovi. Svaka osoba koja pregledava registar nesolventnosti mora unaprijed izjaviti da se podaci koje pretražuje u registru neće upotrebljavati u komercijalne svrhe ili za stvaranje baze podataka koja će se upotrebljavati u te svrhe.

U skladu s člankom 6./N Zakona XLIX. iz 1991. registar sadržava sljedeće informacije:

 • datum pokretanja postupka u slučaju nesolventnosti
 • sud koji je pokrenuo postupak u slučaju nesolventnosti i referentni broj predmeta
 • podvrstu pokrenutog postupka u slučaju nesolventnosti – u Mađarskoj je to stečajni postupak ili postupak likvidacije
 • pravila o nadležnosti kojima se omogućuje pokretanje postupka (glavni postupak u slučaju nesolventnosti ili sekundarni postupak u slučaju nesolventnosti)
 • ako je dužnik trgovačko društvo ili pravna osoba, ime/naziv dužnika, broj upisa u registar, registrirano sjedište ili, ako se razlikuje, poštanska adresa
 • ime, poštanska adresa ili adresa e-pošte upravitelja u slučaju nesolventnosti (stečajni upravitelj ili likvidator) imenovanog u postupku
 • rok za prijavu tražbina, ako postoji, ili upućivanje na kriterije za izračun tog roka
 • datum okončanja postupka u slučaju nesolventnosti, ako postoji
 • sud pred kojim se treba podnijeti i, ako je primjenjivo, rok u kojem se treba podnijeti zahtjev za osporavanje odluke o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti u skladu s člankom 5. ili upućivanje na kriterije za izračun tog roka
 • pokretanje i okončanje tužbi radi pobijanja pravnih radnji koje se odnose na dužnikovu imovinu, naziv relevantnog suda i broj predmeta
 • pokretanje i okončanje tužbi za utvrđivanje odgovornosti dužnikovih direktora, bivših direktora, članova ili vlasnika pravne osobe za njihove aktivnosti kojima su naštetili interesima vjerovnika te naziv relevantnog suda i broj predmeta
 • navod o tome je li postupak proveden kao pojednostavnjeni postupak likvidacije.

Kako pretraživati mađarski registar nesolventnosti?

Kriterij pretraživanja može se odabrati iz padajućeg izbornika. S pomoću padajućeg izbornika moguće je pretraživati registar nesolventnosti unosom jednog od sljedećeg:

 • imena/naziva dužnika
 • broja upisa trgovačkog društva / organizacije civilnog društva u registar
 • broja predmeta na koji se postupak odnosi.

Detaljne informacije o pretraživanju mogu se pronaći na https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

U skladu s postojećim zakonodavstvom izravna skupna pretraživanja podataka ili preuzimanja podataka iz registra nesolventnosti nisu moguća.

Posljednji put ažurirano: 09/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.