Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Irska

W niniejszej części przedstawiono w zarysie irlandzki rejestr upadłości.

Sadržaj omogućio
Irska

Jakie informacje można znaleźć w irlandzkim rejestrze upadłości?

W Irlandii nie ma odrębnego rejestru upadłości spółek. Informacje na temat upadłości spółek znajdują się w aktach Companies Registration Office (Urząd ds. Rejestracji Spółek).

Personal Bankruptcy Register (Rejestr Upadłości Osób Fizycznych) jest rejestrem papierowym przechowywanym w Examiner’s Office of the High Court (Urząd Inspektora przy Wysokim Trybunale). Zawiera on szczegółowe informacje o upadłościach ogłoszonych przez High Court of Ireland (Wysokim Trybunale Irlandii).

Register of Personal Insolvencies (Rejestr Niewypłacalności Osób Fizycznych) jest także rejestrem papierowym. Podlega on rozporządzeniu S.I. nr 334 z 2002 r. – European Communities (Personal Insolvency) Regulations (w sprawie przypadków niewypłacalności ogłoszonych we Wspólnocie Europejskiej) z 2002 r. i zawiera szczegółowe informacje o niewypłacalności osób fizycznych, ogłoszonej przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej (zgłoszonych do urzędowego zarządcy masy upadłościowej).

Czy dostęp do irlandzkiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Nie. Każde wyszukiwanie jest płatne. Szczegółowe informacje o opłatach można uzyskać w części regulamin i opłaty strony internetowej Courts Service (Służby Sądowniczej). Opłata jest pobierana nawet w przypadku, gdy wynik wyszukiwania jest negatywny – to znaczy, kiedy nie ma wpisu odpowiadającego kryteriom przeszukiwania rejestrów.

W jaki sposób przeszukiwać irlandzki rejestr upadłości

Przeszukiwanie Personal Bankruptcy Register można wykonywać tylko udając się osobiście do Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Historia irlandzkiego rejestru upadłości

Personal Bankruptcy Register zawiera informacje sięgające 1922 r.

Ostatnia aktualizacja: 13/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.