Stečajni registri i registri nesolventnosti

Irska

Ovaj odjeljak sadržava informacije o irskom registru nesolventnosti.

Sadržaj omogućio
Irska

Irska služba za nesolventnost (Insolvency Service of Ireland (ISI)) neovisno je zakonsko tijelo osnovano 1. ožujka 2013.  Namjena je tog registra da nesolventne osobe ponovno postanu solventne.

ISI obavlja svoje zadaće u nekoliko poslovnih područja. To su:

 • vođenje predmeta
 • stečaj
 • regulacija i politika
 • pravna pitanja
 • korporativna pitanja.

ISI u skladu sa Zakonom o osobnom stečaju u svojim registrima objavljuje informacije navedene u nastavku. (Registri ISI-ja nisu dostupni putem preglednika Internet Explorer/Edge.  Predlažemo da za pregled registra koristite preglednike Chrome, Firefox ili Safari).

Potvrda o zaštiti

Ako je potvrda o zaštiti izdana u skladu s člankom 61. Zakona o osobnom stečaju iz 2012. („Zakon”), Irska služba za nesolventnost mora, uz informacije propisane Zakonom o osobnom stečaju iz 2012. (dodatne informacije koje se moraju nalaziti u registru) (S.I. 356 iz 2013.), evidentirati sljedeće informacije:

 • ime i adresu dužnika i datum izdavanja potvrde o zaštiti
 • prema potrebi, proširenje potvrde o zaštiti u skladu s člankom 61. Zakona
 • prema potrebi, sudski nalog u skladu s člankom 63. Zakona i podatke o vjerovniku u odnosu na kojeg je izdan nalog i
 • datum na koji potvrda o zaštiti, u skladu s poglavljem 3. Zakona, prestaje biti na snazi.
 • Registar potvrda o zaštiti

Registar obavijesti o otpisu duga

Na temelju članka 33. stavka 4. Zakona o osobnom stečaju iz 2012. ISI mora upisati u registar obavijesti o otpisu duga:

 • činjenicu da je izdana obavijest o otpisu duga
 • datum na koji je izdana obavijest o otpisu duga
 • ime i adresu predmetnog dužnika i
 • druge pojedinosti koje mogu biti propisane člankom 133. stavkom 3. točkom (b).
 • Registar obavijesti o otpisu duga

Registar sporazuma o namirenju dugovanja

U skladu s člankom 76. stavkom 1. Zakona o osobnom stečaju iz 2012. ISI mora upisati u registar sporazuma o namirenju dugovanja:

 • pojedinosti o rezultatu glasanja održanog na skupštini vjerovnika
 • činjenicu da je sklopljen sporazum o namirenju dugovanja
 • prema potrebi, promjene do kojih je došlo u sporazumu o namirenju dugovanja
 • prema potrebi, sve obavijesti koje je ISI primio o neispunjavanju obveza iz sporazuma
 • uspješno izvršenje sporazuma.
 • Registar sporazuma o namirenju dugovanja

Registar sporazuma o osobnom stečaju

Na temelju članka 113. stavka 1. Zakona o osobnom stečaju iz 2012. ISI mora upisati u registar sporazuma o osobnom stečaju:

 • činjenicu da je sklopljen sporazum o osobnom stečaju
 • pojedinosti o rezultatu glasanja održanog na skupštini vjerovnika
 • prema potrebi, promjene do kojih je došlo u sporazumu o osobnom stečaju
 • prema potrebi, sve obavijesti koje je ISI primio o neispunjavanju obveza iz sporazuma
 • uspješno izvršenje sporazuma.
 • Registar sporazuma o osobnom stečaju
Posljednji put ažurirano: 18/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.