Stečajni registri i registri nesolventnosti

Luksemburg

Luksemburg ne raspolaže registrima za slučaj nesolventnosti.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Postoje li u Luksemburgu registri nesolventnosti?

Luksemburg ne raspolaže registrima nesolventnosti. Sudovi koji proglašavaju stečajeve prijavljuju ih poslovnom registru (Registre de commerce et des sociétés (RCS)), koji te podatke unosi u svoju bazu podataka.

Je li uvid u popis subjekata u stečaju u Luksemburgu besplatan?

Popis proglašenih stečajeva objavljuje se mjesečno u službenom listu Mémorial B - Recueil administratif et economique, a besplatan uvid omogućen je na Legiluxu, pravosudnom portalu Luksemburga.

Osim toga, RCS na svojem web-mjestu pod rubrikom „Pregled – statistike pohranjenih dokumenata” stavlja besplatno na raspolaganje javnosti statistički modul kojim se u određenom mjesečnom razdoblju upućuje na presude o proglašenju stečaja koje su bile pohranjene u RCS-u. Te su informacije dostupne u obliku popisa pohranjenih dokumenata. Preuzimanje tih informacija omogućeno je i u obliku obične sekvencijalne datoteke.

Kako pretraživati informacije o stečajevima u Luksemburgu?

Prvi način: Može se izvršiti pretraživanje preko web-mjesta poslovnog registra (RCS) po nazivu (ili dijelu naziva) ili broju registracije upisane osobe.

Pretraživač na web-mjestu tada prikazuje popis naziva koji odgovaraju traženom unosu.

Odabirom naziva jedne od prikazanih osoba, besplatno se prikazuju sljedeće osnovne informacije:

  • broj upisa u RCS
  • datum registracije
  • naziv
  • pravni oblik
  • adresa sjedišta
  • popis dokumenata pohranjenih od 2003.
  • i informacija o tome je li osoba u stečaju.

Drugi način: Može se izvršiti pretraživanje preko web-mjesta poslovnog registra (RCS) pod rubrikom „Pregled – statistike pohranjenih dokumenata”, s pomoću statističkog modula kojim se u određenom mjesečnom razdoblju upućuje na presude o proglašenju stečaja koje su bile pohranjene u RCS-u.

Treći način: Može se izvršiti pretraživanje preko web-mjesta Odvjetničke komore Luksemburga pod rubrikom „Stečajevi” po nazivu društva, datumu donošenja presude o proglašenju stečaja i imenu stečajnog upravitelja.

Poveznice

Poslovni registar

Odvjetnička komora Luksemburga

Posljednji put ažurirano: 10/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.