Stečajni registri i registri nesolventnosti

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Što nudi malteška služba za nesolventnost?

Malteška služba za nesolventnost nudi podatke o predmetima koji se vode na malteškim sudovima i koji se odnose na nesolventnost poduzeća ili stečaj fizičkih osoba te podatke o proglašenju nesolventnosti koje u poslovni registar dostavljaju direktori nesolventnih poduzeća.

Je li pristup registru nesolventnosti besplatan?

Pristup registru nesolventnosti besplatan je, a možete mu pristupiti na sljedećoj poveznici:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Kako pretraživati registar nesolventnosti?

Registar nesolventnosti možete pretraživati prema imenu/nazivu ili broju osobne iskaznice dužnika odnosno broju upisa poduzeća u registar.

Povijest malteške službe za nesolventnost

Prije uspostave registra nesolventnosti informacije o nesolventnim poduzećima nalazile su se u poslovnom registru, dok su se informacije o postupcima u slučaju nesolventnosti i stečajnim postupcima nalazile na sudu. Informacije u posjedu suda objavljivale su se na internetskim stranicama uz opće informacije o predmetima. Registar nesolventnosti postao je dostupan javnosti u siječnju 2018. te sadržava podatke o slučajevima nesolventnosti i stečaja od 1. siječnja 2014.

Druge poveznice

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.