Stečajni registri i registri nesolventnosti

Nizozemska

Na ovoj stranici daje se kratak uvod u nizozemski registar nesolventnosti.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Koje informacije sadržava nizozemski registar nesolventnosti?

U Nizozemskoj postoje tri vrste nesolventnosti:

 • stečaj
 • moratorij (ili „obustava plaćanja”)
 • restrukturiranje duga.

Okružni sudovi nadležni su za odlučivanje o svim tim vrstama nesolventnosti i vođenje relevantnih podataka u svojim registrima. Nadležni su i za (automatizirano) slanje obavijesti o nesolventnosti Sudbenom vijeću (Raad voor de rechtspraak). Sudbeno vijeće upotrebljava te obavijesti ili Središnji registar nesolventnosti (CIR)

CIR sadržava sve informacije iz objavljenih obavijesti o nesolventnosti, uključujući:

 • osobne podatke
 • naziv trgovačkog društva
 • identifikacijsku oznaku iz poslovnog registra
 • podatke o stečajnom upravitelju
 • sve prethodne obavijesti.

Izjava nizozemskog Registra nesolventnosti o odricanju od odgovornosti

Središnji registar nesolventnosti sadržava podatke o stečajevima, obustavama plaćanja i otpustu dugova fizičkih (privatnih) osoba koji se pohranjuju u lokalnim registrima različitih okružnih sudova.

Je li pristup nizozemskom registru nesolventnosti besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Za pristup CIR-u na internetu nema ograničenja.

Poslovnim korisnicima dostupna je internetska usluga kako bi se brže informirali o najnovijim objavama iz registra.

Kako pretraživati nizozemski poslovni registar?

Fizičke osobe možete pretraživati samo po:

 • imenu i datumu rođenja
 • imenu, poštanskom i kućnom broju
 • datumu rođenja, poštanskom i kućnom broju.

Pravne osobe / nazive trgovačkih društava možete pretraživati po:

 • nazivu pravne osobe / nazivu trgovačkog društva
 • broju pri gospodarskoj komori (Kamer van Koophandel)
 • poštanskom i kućnom broju.

Možete pretraživati i po datumu, okružnom sudu, vrsti publikacije, broju publikacije ili broju insolvencijskog predmeta.

Povijest nizozemskog registra nesolventnosti

CIR je počeo s radom 1. siječnja 2005. Svi predmeti koji su pokrenuti ili prijavljeni nakon tog datuma mogu se pronaći u CIR-u.

Ostale poveznice

Središnji registar nesolventnosti u Nizozemskoj

Posljednji put ažurirano: 19/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.