Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Stečajni registri i registri nesolventnosti

Sjeverna Irska

Ova stranica sadržava informacije o stečajnom registru u Sjevernoj Irskoj.

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Što sadržava stečajni registar u Sjevernoj Irskoj?

U Sjevernoj Irskoj ne postoji jedinstveni stečajni registar. Sudska služba Sjeverne Irske (The Northern Ireland Court and Tribunals Service) sadržava informacije o osobama koje su proglasile stečaj u posljednjih deset godina. Te informacije nalaze se u elektroničkoj bazi podataka koja je dostupna javnosti uz plaćanje naknade. Više informacija o tom instrumentu elektroničkog pretraživanja stečajnih postupaka može se pronaći na web-mjestu Sudske službe Sjeverne Irske.

Stečajna služba Ministarstva za poduzeća, trgovinu i investicije (Online DETI) bavi se pitanjima stečaja.

Svrha i uloga Stečajne službe je:

  • upravljati i istraživati stečajeve i poduzeća u prisilnoj likvidaciji
  • utvrditi razloge stečaja
  • baviti se diskvalifikacijom direktora u svim korporativnim stečajevima
  • riješiti prevare u upravljanju poduzećima u stečaju
  • regulirati postupke stečajnog upravitelja
  • upravljati računom pravnih osoba u stečaju
  • oblikovati stečajno zakonodavstvo i politiku za Sjevernu Irsku

Online DETI u vlasništvu je Ministarstva za poduzeća, trgovinu i investicije koji ga i održava.

Je li pristup Online DETI-ju Sjeverne Irske besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kako pretraživati mrežni DETI Sjeverne Irske?

Stečajna služba trenutačno ažurira registre sa sljedećim podacima: pojedinačnim dobrovoljnim dogovorima (Individual Voluntary Arrangements, IVA), i ubrzanim dobrovoljnim dogovorima (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), Restriktivni nalozi za bankrot ili tvrtke (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO / BRU), nalozima o otpisu dugova (Debt Relief Orders, DRO) i restriktivnim nalozima o otpisu dugova ili tvrtki (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO / DRRU)

Možete pretražiti registre IVA, DRO, DRRO i DRRU za pojedinačne osobe na internetu.

Dodatne informacije o Stečajnim registrima možete pronaći ovdje.

Ostale poveznice

Online DETINI

Sudska služba Sjeverne Irske

Posljednji put ažurirano: 14/08/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.