Stečajni registri i registri nesolventnosti

Portugal

Ova stranica sadržava kratak uvod u portugalski registar nesolventnosti.

Sadržaj omogućio
Portugal

Što obuhvaća registar nesolventnosti?

Elektronički registar nesolventnosti obuhvaća sljedeće informacije:

  • broj predmeta na koji se odnosi postupak u slučaju nesolventnosti
  • podatke za identifikaciju suda na kojem se vodio ili se vodi postupak u slučaju nesolventnosti
  • podatke za identifikaciju nesolventne osobe
  • podatke za identifikaciju upravitelja u slučaju nesolventnosti
  • rok za prijavu tražbina
  • datum proglašenja nesolventnosti.

Elektronički registar sadržava detaljne informacije o postupcima u slučaju nesolventnosti (vidjeti u nastavku).

Plaća li se naknada za pregledavanje portugalskog registra nesolventnosti?

Ne, pregled je registra nesolventnosti besplatan.

Propisi povezani s registrom nesolventnosti

Portugalski registar nesolventnosti uređen je člankom 38. Zakona o nesolventnosti i oporavku poduzeća (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) koji je donesen Uredbom sa zakonskom snagom br. 53/2004 od 18. ožujka 2004., kako je izmijenjen.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.